Бургас. 36 703 туристи от чужбина са посетили област Бургас през септември т.г спрямо същия месец на м.г.  Отбелязва се спад от близо 77%. Това посочват от Бургаската регионална туристическа камара в своя анализ за деветия месец на годината.

По възрасти картината е следната:

При възрасти спадът е 76,90% – за деца до 12 г. спадът възлиза на близо 81%, а при бебета до 3 г. спадът е 78,12%.

при чартърните полети – спад от 71,12%

По пазари се открояват следните данни:

 • Австрия – спад 18,52%
 • Белгия – 57,18%
 • Чехия – 69,50%
 • Германия – 70,50%
 • Ирландия – 95,92%
 • Люксенбург – 71,50%
 • Полша – 49,60%
 • Словакия – 87,35%
 • Англия – 92,95%
 • Беларус – 43%
 • Израел – 70,35%
 • Украйна и Швейцария бележат малки ръстове.

„За месец септември и сезон 2020 г. изцяло загубихме от нашата ранглиста пазари като Русия, всички Скандинавски страни – Норвегия, Швеция, Финландия, Нидерландия, Дания, всички Прибалтийски републики – Литва, Латвия и Естония, Италия, Франция и Унгария“, посочва Иван Иванов от БРТК.

От организацията посочват, че е необходимо да се изготви много задълбочен анализ на сезон 2020 г., а така също и по пазари. Правителството на Република България, по примера на австрийското правителство, да разработи широкообхватна концепция за спасяване на зимния туризъм, включваща:

 • Събиране на скиори в барове и дискотеки до 22 часа;
 • Употреба на алкохол до 22 часа;
 • Стратегия, приближаваща хотелските услуги по правилата на летните;
 • Разстояние между отделните групи, маските да са задължителни за персонала и гостите;
 • Добро сътрудничество между хотелските и здравни служби;
 • Да не се допуска смесване на групи
 • Безплатно тържество за служителите, екскурзоводи и планински водачи;
 • На лифтовете е задължително носенето на маски;
 • За коледните пазари – общините да представят своя концепция за предпазване от разпространението на заразата.

Тези мерки да бъдат съпътствани със заповед на министъра на здравеопазването, препоръчват от БРТК. Оттам споделят, че е необходимо правителството на Република България да разработи своя концепция за спасяване на морския туризъм, внесена от МТ и утвърдена до 30.11.2020 г. МТ и туристическият бизнес да активизират своята работа в развитието на вътрешния, входящия и изходящ туризъм в следните направления:

А) Регистрация на антропогенните ресурси, оценка на състоянието им.
Б) Подобряване на пътната инфраструктура.
В) Подписване на меморандум със Светия синод и БСФС за развитие на поклоннически и спортен туризъм.
Г) Разработване на програми за развитие на кулинарното изкуство на нашите деди и съживяване на българските села.
Д) За засилване контрола по отношение качеството на туристическите услуги, да се изгради контролен блок към МТ и звена в областите Добрич, Варна, Бургас и Благоевград.
Е) Да се разработи нова наредба за детско-юношеския туризъм със сертифициране на обектите за ученически екскурзии и почивка.
Ж) Туризмът на България се нуждае от нова рекламна туристическа политика.
З) Активизиране работата на нашите посолства в чужбина, системно провеждане на пресконференции на регионално ниво. Обновяване на рекламните пана, забравени от 30-40 години.
И) Спешно преминаване към издаването на електронни многогодишни туристически визи.
Й) Подписване на меморандуми с осигурителните фондове на страни от Скандинавския полуостров и Трети страни.
К) Ежемесечно МТ да подготвя информация за състояние на големите туристически пазари и какъв интерес се проявява към дестинация България.
Л) Всички спасителни мерки на правителството трябва да изпреварят реализацията им предварително от 1 до 3 места. В противен случай, въздействието им е половинчато.

Кратка справка за сезон 2020 година спрямо сезон 2019 година

До 30.09.2020 г. за петмесечието Бургаската област е посетена от 195 520 чуждестранни граждани, а през 2019 г. са пребивавали 1 485 797 души с чартърни и автобусни превози. Откроява се един голям спад от 86,84%.

На летище Бургас през 2020 г. са били обслужени 1 777 чартърни полета, докато през 2019 г. – 9 359. Спадът за настоящата лятна програма възлиза на 81%.

Каква картина се открои за големите наши туристически пазари за сезон 2020 г. спрямо сезон 2019 г.?

 • Чехия – 76% спад
 • Германия – 74,90% спад
 • Скандинавски страни – нито един чартър за 2020 г.
 • Полша – 62% спад
 • Прибалтийски републики – само един чартър за 2020 г.
 • Израел – спад около 95,50%
 • Руска федерация – нито един чартър за 2020 г.
 • Украйна – спад около 18%
 • Англия – спад около 95%
 • Беларус – спад 98,80%
  2019 година 2020 година
Австрия 961 784 – спад 18,52%
Белгия 3 364 1 441 – спад 57,18%
България 1 546 672 – спад 56,53%
Чехия 12 693 3 875 – спад 69,47%
Дания 999 –––––
Естония 1 320 –––––
Финландия 3 158 –––––
Франция 205 –––––
Германия 23 741 7 019 – спад 70,43%
Гърция 19 –––––
Унгария 1 202 –––––
Ирландия 3 065 125 – спад 95,92%
Италия 2 –––––
Латвия 1 303 –––––
Литва 492 –––––
Люксенбург 773 220 – спад 71,53%
Нидерландия 1 664 –––––
Полша 27 958 14 082 – спад 49,63%
Словакия 1 938 246 – спад 87,35%
Швеция 1 278 –––––
Великобритания 38 403 2 704 – спад 92,95%
Беларус 1 255 714 – спад 43%
Израел 7 512 2 227 – спад 70,35%
Норвегия 1 391 –––––
Русия 21 565 –––––
Швейцария 32 111 – ръст 25%
Украйна 1 734 2 475 – ръст 4,27%
Общо 159 573 в т.ч.
– възрастни – 149 871
– деца до 12г. – 2 901
– бебета до 3г. – 9 702
36 703 – спад 76,99%
– възрастни – 34 581 – спад 76,90%
– деца до 12г. – 557 – спад 80,79%
– бебета до 3г. – 2 122 – спад 78,12%
Чартъри 1 524 440 – спад 71,12%

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

2 години bgtourism.bg – 2 милиона читатели!

Сподели публикацията