Slide
Slide
Форумът събра в София над 100 експерти по туризъм и дигитални технологии от цяла Европа

София. София домакинства на финалното събитие на проекта DIGITOUR. Основната цел на двудневния форум беше да отбележи края на проекта и да информира за резултатите му, както и да предостави платформа за широко обсъждане на потенциални бъдещи международни сътрудничества и разширяване на създадените дейности и мрежи.

Първият ден започна с ретроспекция на дейностите по проекта, като се акцентира върху направените проучвания и анализи в областта на дигиталната готовност на туристическия сектор, както и се напомни за всички събрани ресурси и материали, които са достъпни и могат да бъдат използвани от широката публика. В хода на събитието бяха споделени практични моменти от цялостния процес на работа с бенефициентите (туристически малки и средни предприятия), като присъстващите чуха гледните точки на всички участващи – от партньори в консорциума, до представители на туристическия бранш и бенефициенти.


Ето какво сподели пред Bgtourism.bg Теодора Жилкова – главен организатор на събитието и партньор по проекта, представляващ дестинация България в консорциума:
„Проектът DIGITOUR – Насърчаване на туристическия сектор чрез дигитални инструменти и иновации – (101038133), се финансира от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EISMEA), поверен от Европейската комисия, по програмата COSME COS-TOURINN-2020-3-04.

Голямо признание за българския туризъм на Conventa ‘2024, Теодора Жилкова беше отличена за професионализма й в конгресния туризъм
Теодора Жилкова

Консултантски Kлъстер Веритас, заедно с още 10 партньорски организации, представляващи 8 европейски държави, участва в консорциума по проекта, който стартира в края на 2021 г. Вероятно част от читателите Ви знаят, че паралелно с ангажиментите ми в Българско Конгресно Бюро – БКБ, работя и в посока развитието на клъстерите, сътрудничество с международни клъстерни мрежи и партньорство в европейски проекти“.


Основната цел на проекта беше да подпомогне развитието на туристическата индустрия чрез дигитални инструменти и иновации, следвайки две ваучерни схеми (Ваучер I и Ваучер II).
Целта на Ваучер I е повишаване на квалификацията и изграждане на капацитет и беше насочен към отделни МСП, които желаят да увеличат своите умения и познания по отношение на дигиталните инструменти и технологии, за да насърчат своята конкурентоспособност и растеж.
Ваучер II предложи иновации за сътрудничество и беше насочен към групи от МСП, с готовност да си сътрудничат по иновативни проекти на национално или международно ниво.

Bgtourism.bg стартира свой канал във Viber и автоматизиран чатбот
„През изминалите 30 месеца общо 166 туристически фирми участваха в поканата за двата ваучера. Фирми в туризма бяха подпомогнати с бюджет в размер на близо 478 000 евро. Средствата от проекта достигнаха до 140 туристически фирми от 14 държави. Успешно бяха реализирани общо 105 проекта за дигитални иновации – 85 проекта по Ваучер I и 20 проекта по Ваучер II. Реализирани бяха 5 трансгранични проекта. Финалната презентация показа още: 280 дигитални доставчици са участвали в отворената покана, насочена към тези услуги; проведени са 30 национални и международни събития за информиране за дейностите по проекта, 68 обучителни курса и инструменти са картографирани и вече са достъпни за широката публика, над 5 500 участници са се регистрирали в събитията, организирани в рамките на проекта, създадени са и 9 публично-частни партньорства“, отчете Жилкова.

Сърцето на България тупти с ритъма на събитийния туризъм


„Участието в подобни проекти създава възможности не само за организацията – партньор, но и за стотици представители от туристическата индустрия.
Изключително съм щастлива да споделя, че имаме 3 бенефициента от България по Ваучер I и още 3 български компании са водещи партньори по проекти, подкрепени чрез Ваучер II. Отделно, през последната година и половина, 3 информационни събития са проведени на територията на България по проекта. И не на последно място, с възможностите и експертизата за организиране на събития, бяхме избрани за домакин и организатор на финалното събитие.
Вторият ден на събитието беше организиран в рамките на изложението Ваканция и СПА Експо, където участниците имаха допълнителна възможност да популяризират своите фирми и нови продукти на сцената и нетуъркинг зоната на DIGITOUR.

Манол Тодоров: Моята основна цел е Бургас целогодишно да бъде домакин на максимално много спортни и културни събития


В рамките на конферентната програмата, г-н Алън Вела, съветник по проекта от Европейската комисия и Европейския съвет за иновации и Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EISMEA), представи „Подкрепата на EISMEA за цифровия и зелен преход на МСП в туризма”, а Светлана Борисова, експерт Международно сътрудничество към Търговско-промишлена палата във Враца, очерта европейските програми и възможностите за финансиране в туризма и творческите индустрии“, добави Теодора Жилкова. Тя посочи, че без съмнение, финалното събитие на проекта DIGITOUR се превърна в платформа за обмен на опит, споделяне на добри практики и знания, запознаване с нови тенденции в областта на AI и съществуващи финансови програми и инструменти. Много от чуждестранните делегати имаха възможност и да опознаят София и България.
Теодора Жилкова сподели, че всички представени материали в рамките на събитието са достъпни онлайн на следния линк: https://digitour-project.eu/final-event-2024/#agenda-and-presentations


„Повече информация за проекта DIGITOUR, ресурсите, партньорите на консорциума и всеки един проект, можете да намерите на официалния уебсайт: https://digitour-project.eu/
Всеки момент ще бъде публикувано и специалното издание за проектите, което се надяваме да е вдъхновител за нови международни сътрудничества и проекти в областта на туризма.
Бих искала да използвам възможността, да благодаря още веднъж на всички местни партньори, които бяха част от събитието и на Вас, за професионализма в отразяването на всички новини, свързани с проекта DIGITOUR!“, допълни Теодора Жилкова.

Сподели публикацията