София. Правителството призна Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация за срок от четири години. Сдружението работи активно в обществена полза, като подпомага и защитава интересите на своите членове на национално, регионално и местно равнище.

Ново за Сезон ‘2021: Албена предлага специализирана програма за рехабилитация след COVID-19, разработена е от водещи специалисти

Организацията спомага за опазване и устойчиво използване на българското природно, културно и историческо наследство, както и за повишаване на информираността и утвърждаване на социалния туризъм в България като средство за приобщаване на хората с увреждания и лицата в рискови групи чрез рекреация и туризъм.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията