Slide
Slide

Бургас. Готов е Планът за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021-2027година. Той трябва да бъде гласуван на предстоящата общинска сесия, а тази седмица тече обсъждането му в общинските комисии. Планът се внася за повторно разглеждане от Общински съвет Бургас след получено решение  от Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас  за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и след обобщени предложения, постъпили, както при обществените обсъждания, така и тези по време на разглеждането му в постоянните комисии на Общинския съвет.

Планът  е разработен за 7 – годишен период на действие.

Определените като ключови за цялостното развитие на общината  са тези териториални локации, които имат съществено и приоритетно значение за развитието й:

Компактна зона за интегрирана интервенция /КЗИИ/ „Бургас запад“. В рамките на тази зона са включени териториите на жилищните комплекси „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“, „Лазур“ (част), „Братя Миладинови“ (част), „Възраждане“, кварталите „Долно Езерово“ и „Лозово“, както и Северна индустриална зона и нейните разширения. Към нея преспадат 4 подзони, които включват: ж.к. „Зорница“ (2), ж.к. „Изгрев“ (3), ж.к. „Възраждане“, части от ж.к. „Братя Миладинови“ и ж.к. „Лазур“ (4) и обособеното пространство в западна-северозападна посока (5), включваща най-западните части от промишлена зона север, зоната на обслужване, формирана около входящата пътна артерия на Бургас (път I-6), кварталите Долно Езерово и Лозово.

Компактна зона за интегрирана интервенция /КЗИИ/- „Крайбрежна“ с обхват част от ж.к. „Изгрев“, „Зорница“, „Лазур“, ЦГЧ и кв. Крайморие. Включени са териториите, осъществяващи интегрираната връзка между градската част, крайбрежието и водните площи

Зона за свързаност и интеграция, в която попадат кварталите Ветрен, Горно Езерово, Банево, Рудник, Сарафово, Черно море, както и селата Маринка, Твърдица.

Зони за целенасочена подкрепа с обхват град Българово и селата Братово, Брястовец, Димчево, Драганово, Изворище, Миролюбово, Равнец.

Планът обхваща и развитието на туризма в общината.Предвижда се няколко на зони в Бургас, да  се развиват като туристически обекти  и локации. Това са терени в парковете“ Езеро“, „Св. Троица“ и „Акве Калиде. На заседание на комисията по туризъм днес ресорният заместник -кмет Диана Саватева обясни, една от новите зони ще бъде:

Тази част от града, която се обособява между плувният комплекс “ Арена ОЗК“, парк “ Св. Троица“ в посока зала Младост през пешеходната зона, която свърза залата със зала “ Арена“, която предстои да бъде открита. Тази зона би се развила и за спортни, и за туристически активности.Като място, което ще е разпознато като атрактивно както от жителите на града , така и от неговите гости.В  Парк „Св. Троица“ са предвидени сцени на открито, освен спортни зони. Източник БНР

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA