София. Какъв беше летният туристически сезон на 2021 г. за българските туроператори и какви са тенденциите за зимните ни курорти?

Темата коментира в “Нашият ден“ по БНР Даниела Стоева, бивш зам.-министър на туризма в служебното правителство на Стефан Янев и собственик на туристическа агенция.

“Не бива да бъде изпуснат нито един участник в целия процес, в цялата верига на доставките, в цялата верига на партньорствата в този сектор. Всеки един участник е важен, за да може да се случи туристическият продукт.“

100% растеж на летния сезон в сравнение с миналата година

„Можем да кажем, че сезонът беше положителен. Не бих използвала думата “добър“, защото не е ясно какво значи добър сезон. Да, по отношение на 2020 г. беше добър. Но, работейки в условията на ограничение на пандемия вече втора година, смятам, че този сезон беше много по-труден от предходния за целия туристически сектор.

Най-важният показател в момента не е даже ръстът спрямо миналата година, защото тя беше почти нулева.

Важното е да отбележим нивото, което достигнахме спрямо 2019 г. на базата на данните, които имаме от единната система за туристическа информация, както и от НСИ.

Накрая на август, още не беше напълно приключил сезонът, а сме достигнали ниво 70% от 2019 г., което смятам, че трябва да се отрази като положителен резултат. Още повече, че надхвърли очакванията, които имахме в началото.

Тук е важно да се отбележи, че с този ръст над 70% отчитаме броя на пренощували лица. Това е важният индикатор. Не броят на преминали туристи, а броят на пренощували лица.

В крайна сметка това ниво от 70% през 2019 г. го достигнахме основно благодарение на българските туристи.“

Загуби от отменените програми на чуждестранните туроператори

„Вече има някаква статистика. Като обобщена оценка, която включва както организирания, така и на неорганизирания туризъм.

Общите нереализирани приходи за целия сектор – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти надхвърля 6 млрд. лева за 2020 г.

Мога да говоря за 2020 г. в този аспект, тъй като трябва да отбележим, че финалните данни за сезона ще излязат не по-рано от края на октомври. Тук се базираме основно на данни от НСИ и от БНБ по отношение на приходите.

Загубите за 2021 в сравнение с 2020 г. ще бъдат по-малко. Говорим за реализиране на много по-малки загуби в сравнение с 2019 г.

За месеците юни и май например, тъй като за тях имаме данни от БНБ за приходите от входящ туризъм.

За месец юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. приходите от туризъм надхвърлят два пъти ръст. За основните месеци имаме доста сериозен ръст, спрямо 2020 г. Като цяло сезонът ще бъде успешен.“

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията