Бургас. Един от водещите проблеми в туризма, дефицитът на работна ръка, все още не е преодолян. Той дори доведе до  т.н сезонен внос на работници от други страни. Новите кадри се очакват да излязат  от класните стаи. Те обаче  трябва първо да се обучат. В посока  взаимодействие между бизнес и образование се работи в Бургас. Зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева обясни пред БНР-Бургас, че производствената  база на професионалната гимназия по туризъм е обновена. Модернизиран е и Колежът по туризъм, който също предлага нови проекти и програми, за да са от полза за хората, които се обучават там и сред това да се включат в реалния туристически сектор.Кадрите ни са  достатъчно подготвени,съдейки по професионализма на колегите, обясни директорът на Професионалната гимназия по туризъм в Бургас Силвия Пехливанова.