Дългове спъват разбирателството между съюза и стопаните на хижата

София. Сдружение „Планинска школа Амбарица“ алармира, че Българският туристически съюз възнамерява да прекрати сключеното помежду им споразумение за стопанисване на хижа „Амбарица“ в Троянския балкан. Туристическият съюз получава хижата за стопанисване и експлоатация в името на социалния туризъм с постановление на Министерския съвет през 1957 година.

Сдружението наемател не е изплащало своите наеми от 2016 година и има натрупани задължения, надхвърлящи 30 хиляди лева, мотивират се пред БНР от Българския туристически съюз. По силата на договор, сключен между двете страни на 2 април 2014 година, след изтичането на определен гратисен период, сдружението е имало задължението да изплаща месечна наемна вноска в размер на минималната работна заплата за страната.

Хижарите с предизвестие да освободят хижата

Преди 2 седмици наемателите получават писмено уведомление, че незабавно трябва да освободят хижа „Амбарица“, заради: „некоректно изпълнение от страна на наемателя“, обясни председателят на Българския туристически съюз доц. Венци Росманов.

Емилия Гатева  Снимка: БГНЕС

Емилия Гатева Снимка: БГНЕС

От своя страна хижарят Емилия Гатева заяви по „Хоризонт“, че в хижата са инвестирани средства на стойност 74 хиляди лева под формата на ремонти и оборудване.

„Когато сключихме договора, още в началото беше ясно, че за да заработи нормално хижата са необходими ремонти – освен в сградата, и за обзавеждане, защото там липсваха много неща, които са необходими. Няма икономическа логика в това. Няма хижа в района, наемателят на която да извършва хем всички ремонти, хем да плаща наеми, текущи поддръжки“, казва Емилия Гатева.

Наемите не могат да бъдат опростени

В отговор доц. Росманов изтъква, че по силата на сключения договор, в края на декември 2015 година е изтекъл гратисният период, в който от наемателя не се е изисквало да плаща наем. Считано от януари 2016 година, сдружението е трябвало да изплаща месечен наем.

„Тези пари не могат да бъдат опростени. Договорите трябва да се четат внимателно, а пък изпълнението им е задължително. В договора пише, член 5: след изтичане на договора извършените инвестиции под формата на подобрение и ремонти остават в полза на наемодателя и не подлежат на възстановяване. Няма клауза в договора, където да пише, че средствата, които са вложени, компенсират или опрощават наемите“, подчерта Венци Росманов.

Заинтересованите страни са провели няколко срещи и в присъствието на областния управител на област Ловеч, но консенсус не е бил постигнат.

Подозрения, че се търси нов стопанин на „Амбарица“

Междувременно Емилия Гатева изрази съмнение, че под претекста за неизплатени наеми, Туристическият съюз иска да смени лицето, стопанисващо хижата:

„Те просто искат друг да стопанисва хижата. Истината е, че дори те нямат право да взимат тези наеми. Това от тяхна страна е закононарушение, защото имотът им е предоставен за безвъзмездно ползване, за развитие на социален туризъм. И те,  събирайки наем, без да са упълномощени всъщност от областния управител, изземват чужди права“, коментира Емилия Гатева.

Туристическият съюз също обременен от дългове

В отговор доц. Росманов поясни, че лицата, стопанисващи обектите на Българския туристически съюз, се избират с конкурс и трябва да покриват определени критерии, затова не може да се говори за фаворити.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

„Наемите отиват в касата на Българския туристически съюз и се разпределят за нуждите на всички обекти, за дейност, за маркировка и за подслон. От 2011 година Българският туристически съюз не е получил средства от държавата, защото в годините е натрупал дългове, които трябва да бъдат възстановени в сериозна сума. Ние влязохме във връзка с представителите на държавата в лицето на министър Кралев и уточнихме, че този въпрос трябва да бъде изчистен, в резултат на което нашият съюз трябва да получи лиценз, какъвто няма от три години“, допълни Венци Росманов.

От Туристическият съюз заявиха, че ако Емилия Гатева изплати натрупаните към съюза задължения, сътрудничеството ще бъде подновено и нейното предложение за стопанисване на хижата ще бъде преразгледано.

Сподели публикацията