Пред Bgtourism.bg доц. д-р Стела Балтова – министър на туризма в шестото служебно правителство с министър-председател Стефан Янев. Тя е български икономист и експерт, дипломат и политик, преди това и министър на туризма в петото българско служебно правителство с министър-председател проф. Огнян Герджиков, сформирано от президента Румен Радев в периода 27 януари – 4 май 2017 г.

– Г-жо Балтова, в навечерието сме на опит за сформиране на нов кабинет след проведените парламентарни избори на 11 юли. Каква е равносметката на Министерството на туризма в служебния кабинет през последните близо 3 месеца?
– Има три много важни обстоятелства, които предполагат и резултатите от дейността ни, а именно – ограниченият времеви период, с който разполагаме и това, че началото на нашия мандат съвпадна с началото на активния туристическия сезон, и не на последно място, дефицитите, които заварихме. Всичко това предпостави една много интензивна работа. Принципите ми на работа – на мен и на моя екип в периода на служебния кабинет на министерството на туризма са:

професионализъм, почтеност и прозрачност.

Стела Балтова

Основен акцент в работата ми e осигуряване на спокойно и сигурно протичане на летния сезон и създаване на предпоставки за възстановяване на жизнеспособността на туристическия сектор в условията на извънредна епидемична обстановка и активизиране на дейността на всички туристически бизнеси в България: хотели, ресторанти, туроператори, туристически агенти, екскурзоводи, транспортни фирми, при запазване здравето на работещите в туризма и на техните посетители.

На базата на анализ на ситуацията в сектор „Туризъм“, мястото и взаимообвързаността му с останалите сектори на българската, европейската и световната икономика, както и разглеждането му като част от единна екосистема на социални взаимодействия, бяха изведени приоритетите и оперативните цели на служебния кабинет още преди встъпване в длъжност.

Макар и с краткосрочен обхват, целите ни имат и средносрочен, и дългосрочен ефект.

В хода на работата, както и след обсъждания с бизнеса, постъпили предложения от заинтересованите страни в България и други пазари, включително и от другите институции в страната, бяха поставени нови подцели и реализирахме задачи за постигането им. В някои аспекти заложихме на т.нар. “travel bubble”, като в случая с Румъния, Полша и постигнахме ръст на тези пазари.
Свършиха се не малко неща, макар че много от тях останаха невидими за обществеността или бяха критикувани от част от сектора. Всъщност те дадоха една основа, която да може да създаде условия за хармонична и сигурна среда за функциониране на бизнеса, разбира се в условията на ограничения, породени от пандемията, в която се намираме.

Актрисата Мария Бакалова бе обявена за „Посланик на дестинация България“ на среща с министъра на туризма Стела Балтова

Министерството на туризма работи активно през изминалите близо 3 месеца, за да представи България като гостоприемна дестинация, използвайки всички комуникационни канали и особено дигиталните, така че да осигури адекватна, точна и релевантна информация, необходима за бизнеса и институциите.

Като първа стъпка бе създаден банер с активен линк „Туризъм в България“ на официалния сайт на Министерски съвет, който препраща всеки посетител на страницата на правителството към Националния туристически портал www.bulgariatravel.org. Този нов канал за комуникация фокусира вниманието и увеличи прозрачността към Националния туристически портал, който представя не само възможностите за туризъм в България и неповторимата природа на страната ни, но и актуалната информация, полезна за всички пътуващи.

Към момента целта на България е да остане максимално дълго в зелената зона,

успоредно с постигане на висока степен на ваксиниране, което ще гарантира и доведе до значително облекчение на пътуванията.
Актуализираха се разработените Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България и се определиха първите карантинни хотели по Черноморието. Също така се разработи здравен протокол за действие при случай на заразени с COVID-19 туристи. Този протокол е одобрен от двете институции – министерствата на туризма и на здравеопазването.

В сътрудничество с министерство на здравеопазването още в началото на мандата ни и разбира се, поради благоприятните епидемиологични условия, беше договорено двустранното отваряне на границите с Румъния, най-важният пазар за нашето Черноморие, но и за градове, обекти на културен туризъм, като Русе, Велико Търново и околностите.

Няма краен срок споразумението между България и Румъния, ще продължим да посрещаме туристи от северната ни съседка

Също така, от 28 юни се възобновиха редовните полети между Русия и България. За голямо наше съжаление пазар Великобритания така и не успя да стартира, поради влошената епидемична обстановка там.

Започнахме процедурата по втората фаза на схемата за държавна помощ за подкрепа на туроператорите, осигуряваща им възможност да възстановят дължимите суми към клиентите си по нереализирани туристически пакети в периода 01.03.2020 г.-31.12.2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, като вече приключи и приемът на документи. Към крайния срок на кандидатстване са подадени 120 заявления. Процесът по оценка на заявленията започна на 21 юли 2021 г., като продължителността ще зависи от времето за оценка на всички постъпили заявления и срока за процедиране на искания за отстраняване на нередности или непълноти във връзка с подадените документи за участие при спазване на пропорционалния принцип на разпределение на финансовия ресурс.

Проучване на БРТК показа, че на юг хотелиери се радват на успешен летен сезон

Заварихме голямо забавяне на проекта, с който ще се предостави финансово подпомагане на екскурзоводите. Незабавно стартирахме дейностите. Предвижда се чрез изпълнението на обществената поръчка да бъде осигурена заетост на минимум 752 експерти. Знаем, че това далеч не е достатъчно за един от най-ценните ни капитали, а именно екскурзоводската професия, затова се и учудвам защо повече от една година не са предприети по-работещи механизми за подпомагане на екскурзоводите и запазване на професията. В процес сме на разработване на такива.

На 23 юли започна и третата фаза на Държавна субсидия за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, подпомагане с 35 евро на седалка.

Започва трета фаза на помощта от 35 € на седалка за получаване на държавна субсидия

В областта на маркетинга също заварихме дефицити, нашата политика беше маркетинг с нулев бюджет. Още на втората седмица започнахме с дейности по активизирането на търговските ни представителства в страните, които са важни за нас пазари, уебинари с бизнеса и заинтересованите по пазари – Германия, Чехия, Русия, станахме съорганизатори на уникален експедиентски тур за едни от най-големите и влиятелни представители на германския туристически бизнес.

Русия увеличава броя на редовните полети до България

Не на последно място създадена бе нова Национална програма „ОТНОВО ЗАЕДНО“ в помощ на всяка част от туристическия бизнес.

Програмата, в размер на 15 млн. лева, се финансира със средства от централния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия сектор.

Ученици писаха Отличен 6 за ваканцията си в Албена, не искат да си тръгват от курорта

Чрез нея общо 30 хиляди ученици и техни учители ще могат да посетят безплатно, по определен ред, туристическите обекти. До края на месец юли близо 20 хиляди деца и техни учители от 688 училища са се възползвали от възможността за лятна ваканция на море и на планина, избор е направен и в такива населени места като Трявна, Банско и много други.
Отличният климат в служебния кабинет и волята да се работи отдадено и енергично осигуряват възможност за спешна реализация на такива инициативи с икономически и социален характер.

Хари Теохарис пред Bgtourism.bg: Фокусираме се върху безопасността и здравето на хората! Достъпът на Гърция до ресурсите на Фонда за възстановяване е значителен успех

– На дневен ред е Националният план за възстановяване и устойчивост на Република България. Какъв е Вашият личен и на министерството принос относно средствата, които ще бъдат отпуснати за представителите на туризма, както и има ли и други възможности за финансиране на проекти, които са извън плана?
– Това е една много изстрадала тема с предистория, която ни е поставила с вързани ръце, но въпреки това имаме постижения.
Първо, трябва да се отбележи, че подходът при изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост се определя индивидуално от всяка държава-членка и че когато се e изработвала основата на този план преди малко повече от година, е бил избран подход, който не позволява секторно участие в него. Учудващо е, че още тогава никой в министерството на туризма не е вдигнал ръка да каже, че туризмът трябва да има свое самостоятелно място в плана. Това се случва едва в края на миналата година, когато за съжаление вече е било късно да се променя самата канава на плана.

Това, което ние все пак успяхме да постигнем, и то единствено с много усилия, убеждения, срещи и разписване на проекти, е да включим туризма да получи подкрепа хоризонтално и в рамките на Стълб 1. “Иновативна България”; Компонент „Интелигентна индустрия”; Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация. Обект на подпомагане ще бъдат малките и средни предприятия от всички сектори на икономиката, включително и от сектор „Туризъм“, а подкрепата ще се реализира чрез ваучери, както и чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкурентен принцип за дигитализиране на производствените и управленски процеси в компаниите.

Тази програма ще допринесе за стимулиране на дигиталната трансформация на туристическите предприятия, с цел бързо възстановяване на дейността им след пандемията и технологично обновяване, в отговор на новите изисквания и предпочитания на туристите.

Предложено е включването на туристическите предприятия като бенефициенти във фонда за енергийна ефективност.

Чрез програмата се предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, зелена и ресурсно ефективна икономика.

Също така туризмът е конкретно посочен в Програмата за развитие на регионите, чрез която ще се подкрепя изпълнението на инфраструктурни мерки, насочени към подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, професионалното обучение, културата, спорта, туризма, устойчивата градска мобилност, цифровата и безопасна транспортна свързаност, кръговата икономика, енергийната ефективност, достъпът до адекватни жилищни условия, достъпът до качествени публични услуги, мерки за подобряване на качеството на околната среда (включително зелена инфраструктура), мерки за насърчаване на икономическата активност (включително инвестиции в техническа инфраструктура за развитие на индустриални зони или друга инфраструктура за развитие на икономически дейности и подпомагане на иновациите и развитието на МСП).

– Заехте позицията министър на туризма в един изключително тежък момент, в който индустрията в цял свят е сериозно засегната от пандемията. Проведохте много работни срещи и разговори, получихте много предложения и мерки от професионалните организации и експерти. Кои мерки бяха реализирани и кои предложения предстои да станат факт?
– С голяма част от проблемите и възможностите да бъдат решени бяхме наясно още преди да започнем мандата. Проведохме много срещи с представители на всички подсектори в туризма, за да може в конструктивен диалог да търсим решения, там, където такива има.

По-голямата част от проблемите са в компетенциите на други институции, преди всичко на министерство на здравеопазването, министерство на труда и социалната политика, министерство на финансите, на културата, на регионалното развитие и др., и в този смисъл министерство на туризма се явява медиатор.

Стартираха обсъждания и по разработените маркетингови стратегии на деветте организации за управление на туристическите райони (ОУТР), така че в истински диалог със заинтересованите страни те да станат действително приложими и активни. Неразбираемо е защо до момента не функционират ефективно създадените със закона за туризма ОУТР. Затова са необходими последователна работа и усилия, както и ние сме подготвили законодателни промени – така, че те да имат конкретен държавен бюджет и отделно да могат да бъдат бенефициенти по други публични средства. Това е модерният и ефективен подход, ако бъде прилаган подходящо.

По същия начин започнахме работа съвместно с и по инициатива на БСБСПА и други заинтересовани страни по актуализацията на Плана за развитие на здравния туризъм. Това е една разработка, за която са платени публични средства, но оставена без развитие. Надявам се работата да продължи, за да има реален резултат и полза за бизнеса, и като цяло, добавена стойност за всички заинтересовани страни.

Нова секция на туристическия портал ще популяризира значими културни събития

От средата на месец юли се радваме да обявим, че вече е достъпна изцяло нова визия на информационната секция на туристическия портал. Тя представя добре структурирана най-важната информация за потенциалните посетители на дестинация България, като акцент е новата секция на често задавани въпроси и отговори. Информацията е налична на английски и български език към момента и очакваме в скоро време да бъде достъпна и на немски и руски език. Там място намират разработеният съвместно с министерството на здравеопазването здравен протокол, актуализираните Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България.

Положихме началото на работа по предложението на организацията „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ за разработване на национална стратегия за развитие и поддръжка на мрежата от пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене в Република България.

Връщаме на масата темата за гаранционен фонд,

като ще има работна група с участие и на други институции и тесни специалисти в тази област, за да може тази тема да се доведе до успешен завършек.

– Вие се отличихте с позитивно присъствие и отношение към туризма – с това, че професионално се подготвяте за всяка една среща или събитие, а това бе високо оценено от много експерти и авторитетни организации. Какъв е диалогът Ви с хората на първа линия в туризма?
– В периода на служебния кабинет времето е ограничено. Проблемите трябва да се извеждат бързо, да се структурират ясно, да се решават адекватно чрез преговори при отлична подготовка.

Има битки, които струват моята енергия,

има такива, които съм готова да отстъпя, ако насреща ми има добри аргументи. Считам, че успявам да мотивирам хората около себе си и това е така, защото винаги държа мисията и целите ни да са ясни и споделени, за да могат участниците в процеса да видят своето място и своето развитие в този процес, тогава и въздействието ще е по-голямо.

Министърът на туризма приветства откриването на експедиентски тур за едни от най-големите и влиятелни представители на германския туристически бизнес

Не е нужно да чакам да реша всеки проблем на среща. Аз не се колебая да се обадя по телефона на всеки, който има отношение към това. Ако потенциалният проблем се идентифицира правилно, се спестява време, а с достатъчно внимателна преднамереност може да се премахне напълно и необходимостта от среща. Всеки предмет на среща го разглеждам като част от цялото и така го ситуирам в оперативен, функционален или стратегически порядък. Да, подготвям се за срещите си с всяка заинтересована страна, защото времето е ценно на всеки от нас, не си позволявам аз да водя или да участвам в дълги неорганизирани срещи.

Стела Балтова с ясни и разбираеми послания към германските туристи и готовността на България да осигури безопасна ваканция

От друга страна съм убедена, че взаимоотношенията между заинтересованите страни изграждат имиджа на дестинацията в не по-малка степен, отколкото качеството на туристическата услуга. Самата аз съм работила отдадено за създаването на добрия имидж на България като дестинация за туризъм и инвестиции в различните ми професионални позиции – като дипломат, като университетски преподавател, като управляващ националната политика в туризма.

– Как върви процесът на ваксинация сред представителите на туристическата индустрия?
– Генерално не се води такава статистика от страна на РЗИ-тата по различни съображения, но ние разчитаме на работещите в туристическия сектор, на управляващите туризма да осъзнаят необходимостта от това и да го превърнат в своя фирмена политика.

Съвместно с Министерството на здравеопазването се разработи специален стикер за туристическите обекти в България, в които целият персонал е ваксиниран. Целта на стикерите е гостите да са информирани, че персоналът е ваксиниран. Те ще позволяват на туристическите обекти да се рекламират по-успешно, че са безопасни при привличането на гости. Първият специален стикер бе залепен на входа на петзвездния хотел „Маритим Парадайз Блу“, к.к. Албена.

Туристическите обекти в България с ваксиниран персонал ще имат стикери, първият получи ваканционно селище „Албена“ (снимки)

За да имаме добър, здрав летен сезон и успешен зимен сезон, е необходимо отговорно да подходим към процеса на вземане на решение за ваксиниране. Това, разбира се, е лично решение, но в секторите на услугите с интензивни контакти с клиентите, както е в туризма, е препоръчително.

– Върху какво трябва да е фокусът днес на туристическия сектор в стремежа си да оцелее, да се възстанови и да продължи успешно?
– Фокусирани в проблемите от ежедневието, които притискат туристическия сектор в решаването на екзистенциалните въпроси, защото за всички е ясно, че тази година е годината на оцеляването, донякъде пропускаме добрите новини и възможностите, които кризата ни дава за преоценка и трансформация на бизнесите.

На ниво институция например, в публичното пространство не се обърна нужното внимание на постигнатия успех и признание за България, която единодушно беше избрана за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН за периода 2021-2023 година. Гласуването се проведе на 3 юни по време на 66-та сесия на Регионална комисия „Европа“ в гръцката столица Атина. Това ще даде възможност на България да участва в политиките и процесите на организацията и да извлече своите ползи като дестинация. Това завещаваме на следващото управление като актив.

Принцеса Дана Фирас: Не бих се поколебала да се върна в България като турист

По отношение на бизнеса, от моя гледна точка е време за равносметка и трансформация на бизнес моделите и продуктите към съвременните нужди на пътуващите, някои от тях продиктувани и от настоящата криза, но някои се усещаха още в пред COVID времето. Бъдещето е на креативните и устойчиви на външни влияния бизнеси.

Същевременно в стратегически план е необходимо развитието на туризма да бъде в посоката, която беше приета и от Европейската комисия, а именно към европейската зелена сделка да добавим и синьото измерение. Защитените територии водят до увеличаване на биологичното разнообразие, но и до икономическа диверсификация и процъфтяващи крайбрежни общности. Инвестирайки в синята икономика, ние инвестираме и във възстановяването на Европа.

– Картината е много динамична и сложна. Отварят се и се затварят граници, достъпът до много места е различен и е според заболеваемостта. На всички ни се иска обстановката отново да се нормализира. Каква е Вашата прогноза? Кога очаквате това да стане – хората отново да пътуват, COVID-19 вече да не е част от живота ни, представителите на туризма отново нормално да извършват своята дейност?
– Живеем в свят на платформи. Движещ се бързо, препускащ. COVID-19 е причина, но ни дава и възможност да се спрем, да се огледаме и да помислим коя посока да валидираме за бъдещото развитие. COVID-19 промени начина на живот, начина на мислене, начина на поведение на милиони хора и бизнеси по света, както и в България, тотално преобърна, опита се да събори туризма.

Равносметка: Знакови личности и организации се отнасят с изключително уважение към дейността на служебния министър на туризма и към нейния екип

Спасителните мерки от социално-икономически характер трябва да продължат за сектора и да се разработват като функция на бързо променящата се епидемиологична обстановка и респективните ограничителни условия, налагани от дестинациите и пазарите. Възможно е пандемията да се развива по-нататък на вълни и много скоро изследователите да могат с голяма точност да прогнозират това развитие, което вероятно ще предпостави развитието на нови бизнес модели и нов вид потребление. Най-положителният сценарий, който желая и пожелавам, е новото нормално в туризма да бъде по-отговорно, модерно, жизнеспособно, с висок стандарт.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA