Slide
Slide

Интервю с вицепремиера по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова

Г-жо Николова, в качеството си на вицепремиер и министър на туризма имахте възможност да осъществите работни срещи с едни от най-големите специалисти в България в сектора на балнео и СПА туризма. Посетихте едни от най-забележителните места, които развиват този вид туризъм. Каква ще бъде политиката на Министерството на туризма относно балнео и СПА туризма?

-Водещ приоритет в работата на Министерството на туризма е превръщането и утвърждаването на страната като целогодишна туристическа дестинация, това е мой личен приоритет като министър. Именно балнео и СПА туризмът са сред продуктите с най-голям потенциал за привличане на пътувания в четири сезона. Природните дадености, като благоприятен климат и изобилие от минерални води, са отлична база за развитие на висококачествени туристически продукти от палитрата на балнео, медикъл, СПА, таласо и уелнес.

В България има проучени над 600 минерални водоизточника с 1600 извора и общ денонощен дебит над 270 млн. литра.

Повечето от тях извират от голяма дълбочина и са изключително чисти. Тези дадености нареждат страната ни на второ място на континента след Исландия по запаси от почти всички видове минерални води.

Марияна Николова: Сапарева баня е пример за целогодишна дестинация

Важен фактор за успешното развитие на здравния, СПА и балнеотуризма е и наличието на развита мрежа от лечебни курорти, които у нас са над 50. Градове и курорти като Кюстендил, Сандански, Хисаря, Поморие, Банкя, Павел баня, Вършец, Сапарева баня, Девин, Велинград, Банско, Албена, Баня, Варна, Добрич, Хасково, Стара Загора, Бургас и много други стават все по-популярни и зад граница като конкурентни центрове за лечение и рехабилитация.

Сравняват високото качество на здравния туризъм в Св. св. Константин и Елена с един от най-известните курорти в Европа

Преимуществото на този туристически продукт за икономиката са свързани преди всичко с предоставянето на комплексна услуга, привличане на по-платежоспособни гости, преодоляване на сезонността чрез по-добра  запълняемост на базата и откриване на нови работни места. Това от своя страна допринася за промяна в имиджа на България – от „бюджета“ дестинация в място предлагащо висококачествени услуги и привличане на висококатегорийни туристи.

Сийка Кацарова и Кармен Щрук провеждат работни срещи в българските курорти относно здравния и СПА туризъм

В подкрепа на тезата, че именно този вид туристически продукт е с изключителен потенциал за развитие са и данните от Единната система за туристическа информация. Според нея независимо от пандемията от COVID 19,  интерес към СПА и балнео туризъм има и в момента.

Министерството на туризма започва излъчването на рекламните клипове за популяризиране на малко познати места (видео)

По данни от ЕСТИ, които обхващат местата за настаняване, от началото на 2020 г. до 29 август в община Велинград са пренощували над 141 хил. туристи, в община Хисаря над 64 хил. туристи, в  община Сандански над 40 хил. туристи, в община Павел Баня над 25  хил. туристи, в община Девин над 19 хил. туристи, в община Сапарева баня над 14 хил. туристи и др.

– Готова ли е страната ни да привлече повече туристи за здравен туризъм и да се утвърди като дестинация на четири сезона?

-Държавата без помощта и диалога с бизнеса сама не може да се справи. Искам да изкажа специална благодарност на г-жа Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация за активната й позиция и работа по представянето на страната ни като едно от най-добрите места в Европа и света за този дял от туризма.

Сийка Кацарова: Приоритет на БУБСПА е да убедим политиците за огромната роля на превенцията и профилактиката на здравето, което ще доведе до намаляване на разходите за здравеопазване

Страната ни е готова да посрещне потенциални туристи за здравен и СПА туризъм, защото разполага с богат ресурс и модерна база, които в комбинация с взетите мерки във връзка с пандемията, осигуряват високо качество на предлагания туристически продукт.

Доказателство затова са и сертифицираните общо 145 балнео, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове в цялата страна.

Техният брой ще продължава да нараства, защото експертната комисия към министерството продължава да работи, като проверява на място и оценява, местата които са заявили предоставяното на тази услуга.

Чила Мезоси, ЕСПА: Коронавирусът е последният призив за признаване на значението на балнеологията и СПА лечението

С цел популяризирането на този и други видове туризъм Министерство на туризма разполага със специално разработени видеоклипове, pre-roll видеа, банери и други рекламни материали на тема здравен и СПА туризъм, адаптирани на различни езици – английски, немски, руски, румънски, сръбски, шведски, норвежки, иврит и много други за целеви пазари, на които България провежда активна рекламна кампания – дигитална, в социалните мрежи, печатна и външна.

Работим активно и с водещи чуждестранни медии и онлайн платформи като CNN, BBC, Euronews, CNBC и eSky, както и с българските медии, с общините и представителите на туристическия бранш, за популяризиране на възможностите за здравен и СПА туризъм в България и през четирите сезона. В тази връзка са осигурени и реализирани онлайн публикации, дигитално съдържание, вкл. и за здравен и СПА туризъм, снимков и информационен материал.

Освен това Министерството на туризма създаде съвместно с БСБСПА 7 балнео- и СПА дестинации за територията на страната с подкрепата също на външни експерти, представители на общините и бизнеса. Министерството на туризма ги представи на дискусионни форуми в страната и активно ги популяризира. Те обхващат над 60 населени места на база становища на над 50 общини и образуват своеобразни клъстери.

Целта ни бе дестинациите да не стартират от нулата, а да надгражда устойчиво това, с което вече разполагат регионите, и да повишат качеството му в синхрон с модерните изисквания. При формирането на тези тематични направления взехме под внимание няколко фактора. Едните са географски, при които са отчетени наличието на минерални води и особеностите на климата. Много важен елемент е населените места и регионите да имат разработен туристически продукт, защото основна цел на проекта бе да предложи на потребителите и бизнеса цялостна услуга на високо ниво.

– Германия е ключов пазар. Преди година България направи пробив с немските здравни каси, като това ще позволи на германците да идват у нас за здравен туризъм и да се удължи сезона. Направени ли са разчети какви ползи ще има за икономиката на страната ни?

-Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси добави България в списъка на държави, в които ще бъдат признавани разходите за медицински амбулаторни услуги за профилактика и рехабилитация.

Новият министър на туризма вече държи в ръцете си кризисен план за информиране на немски пазар, че България е сигурна и безопасна туристическа дестинация за целогодишен здравен туризъм

Именно тази година е изключително важно България да бъде презентирана на Немския здравно-осигурителен пазар – като целта е информацията да достигне не само до касите, които са общо 109 броя, но най-важно е – до лекарите и до крайните клиенти.

Германо-Българската Индустриално-Търговска Камара /ГБИТК/ – партньор на Министерство на туризма, се явява координатор при комуникацията с касите за популяризиране на Българския Медикъл СПА продукт на пазар Германия. Българският Съюз по балнеология и СПА туризъм е координатор на част от програмата.

Всички хотели със сертифицирани центрове имат възможност да работят с здравно осигурени немски туристи.

Важно е  всички заинтересовани страни да са единни в усилията си. Особено място имат и университетите и колежите, които произвеждат кадри за здравния туризъм. Специално, за да успеем да привлечем немските туристи, трябва да предложим високо качество на услугите, за да преодолеем конкуренцията на Чехия и Унгария. Трябва да осигурим и немскоговорящ медицински персонал който да обслужва туристите.

Каква е следващата стъпка, за да може повече туристи от чужбина да научат за възможността да съчетаят почивка с лечението в България и да се възползват от висококачествените услуги на здравните специалисти у нас?

-Министерство на туризма винаги е работило и продължава да активно действия в посока популяризиране на възможностите за здравен туризъм в страната, които са изключителни от гледна точка на качеството и разнообразието, предлагани в българските курорти.

Отчитайки настоящата ситуация, министерството се фокусира върху популяризирането на здравния туризъм в България,

по-специално възможностите за климатотерапия, балнеолечение, кална терапия, за повишаване на имунитета и подобряване на здравния статус на населението чрез еко туризъм, балнео и СПА, slow tourism и т.н.

Здравният туризъм и балнео и СПА туризма в България се развиха изключително много през последните няколко години – факт, който беше признат от повечето международни партньори.

Д-р Митко Василев: Развитието на здравния туризъм ще допринесе за утвърждаването на страната ни като целогодишна туристическа дестинация

Пример за това е доброто сътрудничество на министерството с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Български съюз по балнеология и СПА Туризъм (БСБСПА) и предприетите съвместни действия, сред които провеждане през месец септември на кризисна рекламна кампания на пазар Германия, с която да се информират потенциалните туристи чрез най-влиятелните германски онлайн медии като напр. Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Münchener Kurier и т.н. за реалната ситуация и мерките във връзка с пандемията от COVID-19 в страната.

България със специално представяне като дестинация за здравен туризъм в каталога на DER Touristik за 2021 г.

Отново в сътрудничество с ГБИТК в периода септември – декември 2020 г. предстоят редица дейности, свързани с информиране на германските граждани за разнообразието от лечебни, амбулаторни, превантивни и уелнес услуги, които се предлагат в България – в това число журналистически турове, road show за туристическия бранш, различни медии и германски здравноосигурителни компании. Със същата цел се работи и по проект за организиране и провеждане на онлайн обучение за всички заинтересовани страни, което има широк медиен отзвук и публикации във водещи онлайн медии като Tagesspiegel, Süd Deutsche Zeitung, Focus и т.н.  Темата за здравния и СПА туризъм присъства и в други влиятелни туристически издания на пазар Германия от месец юни тази година, а именно в седмичните и месечни издания на списанията Reisefieber и Travel Talk, предстоят публикации и в каталога Der Touristik.

В Мюнхен лично Кармен Щрук представя възможностите за здравен туризъм в България

– Какви са Вашите очаквания от предстоящия Антикризисен Седми годишен конгрес на БУБСПА на 2 и 3 септември във Велинград?

-БУБСПА е един от важните партньори на Министерството на туризма в провеждането на политиката за здравния туризъм, в тази връзка конгресите им са форум, на който се поставят въпроси, обменят идеи и се обсъждат бъдещи политики.

Очаквам на тазгодишния конгрес ще се начертаят стъпките и условията при които немските туристи ще получават услуги в българските хотели.

Също така представители на немски медии ще вземат участие и отразят провеждането на конгреса, което е изключително важно за нас, България да се промотира като сигурна и безопасна дестинация за здравен туризъм на пазар Германия.

Интервюто взе Руслан Йорданов

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията