Ивайло Кожухаров, Снимка: Елена Ненкова

София. Колкото и да работи, човек в даден момент има нужда от почивка, да види нови места и да има нови изживявания. На базата на тази философия се гради туризмът. И когато много страни наложиха ограничителни мерки заради заплаха от масово заразяване, туризмът влезе в групата на най-пострадалите сектори.

„Спадът в туристическата индустрия е безпрецедентен при мирни времена и е несравним с последната икономическа криза, която беше преди десетилетие“, казва Ивайло Кожухаров, основател на консултантската компания Hotel Experts BG. Според него това е индустрия, която се влияе много силно от всякакви форми на дисбаланс в регионален и световен план. При всяка несигурност пътуванията намаляват рязко и дори спират.

Екоселище с 5 юрти и с дървени вани на открито отваря врати край Албена през пролетта

Всички тези фактори обаче са направили туристическата дейност гъвкава – тя се срива бързо, но и сравнително бързо се изправя. Очакванията на Ивайло Кожуха­ров са, че след април 2021 г. ситуацията в сектора ще се подобри чувствително. Към средата на 2022 г. се предполага, че приходи­те от рекреационния туризъм ще се върнат на нивата от 2019 г., а по-късно това ще се случи и по отношение на бизнес туризма.

„Ежедневието е все по-интензивно, неза­висимо от сферата, в която полагате труд, вашата продуктивност не може да бъде кон­стантно висока, ако не се редува с ползот­ворна почивка, допълва Ивайло Кожухаров. И няма по-добро възстановяване от това човек да прекара няколко дни на планина, на море или в уелнес хотел със спа процедури.“

Туризмът има почти еднакво важна роля както за страните, в които заема основна част от брутния вътрешен продукт, така и за останалите. Освен това в туризма след кризата има възможност на преден план да излязат по-малки хотели и семейни къщи от малки селища, където няма струпване на много хора на едно място.

Той смята, че бизнес туризмът и съби­тийната индустрия ще имат по-бавно завръ­щане към нивата от 2019 г., защото хората свикнаха да провеждат срещите си онлайн и това ще продължи, особено за по-маловажни събития. Според него обаче при бизнес сре­щите директният контакт не може да бъде заменен, защото доверие се гради лице в лице. Прогнозата му за бизнес пътуванията пък е, че те ще се възстановят към 2023 г.

Riu Hotels & Resorts са обявени за хотели на годината в България

36-годишният Ивайло Кожухаров е живял и учил във Варна и изборът му да се развива в областта на туризма идва някак естест­вено. Той завършва езикова гимназия с немски и английски език, а след това усвоява ико­номиката на туристическата индустрия в университета в най-големия ни морски град. Още докато учи, започва работа като рецеп­ционист в Албена. А едва 23-годишен става управител на четиризвезден хотел с 250 стаи и над 100 души персонал в същия комплекс.

Туризмът постепенно се превръща в не­делима част от живота на Кожухаров. Той става изпълнителен директор на българска хотелска верига с няколко хотела в страна­та и генерален мениджър на бизнес хотел в София, част от световен бранд. Работейки години наред за определени компании, Ивайло Кожухаров усеща нуждата да започне да при­лага своя опит в свое начинание. Създаване­то на собствена компания е провокирано и от факта, че е все по-търсен за експертен съвет или дори за концепции по отношение на туристическия продукт.

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, АКЦЕНТЪТ КЪМ КОНКРЕТНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИЯТ ТУРИЗЪМ ЩЕ ПРОМЕНЯТ СЕКТОРА

Няколко месеца след началото на са­мостоятелна дейност пред него се изправя ново предизвикателство – кризата, породена от COVID-19. Това е предизвикателство не само за Hotel Experts BG, а и за клиентите на компанията, много от които са сериозно засегнати от кризата. „Туризмът е работа с хора и за хора и когато в основата на създа­ването на един качествен продукт са хора­та, когато неговите качества са обект на субективна оценка, почти няма ден, който да не е критичен“, казва Ивайло Кожухаров.

За него кризата, освен че носи трудности, е и възможност за развитие. Моментът е подходящ да се репозиционират в дейност, която ще им донесе стойност в бъдеще. Той смята, че сега има възможности за инвес­тиции в туризма – да се купи туристически бизнес на добра цена, да се инвестира в пер­сонал, в база и когато икономиката се въз­станови, бизнесът ще връща инвестицията.

Бургас е носител на голямата награда „Дестинация на годината“

Според Кожухаров нещата, които ще про­менят туристическата индустрия, са три – новите технологии, акцент към конкрет­ни преживявания и индивидуализиран тури­зъм. Чрез новите технологии се постига все по-голямо автоматизиране на резервацион­ните процеси и достигане до все по-голяма аудитория чрез дигитален маркетинг. Вир­туалната реалност пък ще предоставя въз­можност дадена дестинация да бъде предва­рително разгледана. Услугите, насочени към конкретно преживяване, и досегът с мест­на култура, традиции, кухня също ще бъдат част от бъдещото развитие на индустрия­та. Поставянето на преживяването в осно­вата на туризма е своеобразно връщане към основите на хотелиерството, изоставено в последните години. Третият ефект от криза­та ще бъде от особено значение за адаптира­не на всяка дестинация към новата реалност. Това е преминаване от масов към индивидуа­лизиран туризъм: съобразен с личните пред­почитания и виждане на всеки. Forbes Bulgaria

Разгледай списанието на bgtourism.bg

Най-важните новини от туризма в България тук

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA