Добрич. През месец април 2021 г., стартираха пет нови проекта, насочени към популяризиране и съхраняване на морското, културното материално и нематериално наследство на територията на Местната инициативна група „Шабла-Каварна-Балчик“. Общата безвъзмездна финансова подкрепа в размер на 236 900 лв. е осигурена от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, съобщават от Областния информационен център в Добрич.

Ново туристическо бижу: Лабиринт в скалите на 60 км от Добрич ще привлича туристи това лято

В рамките на проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община Каварна“ ще бъде разработено мобилно приложение, което да предоставя информация за забележителностите на рибарската област свързани с туризма, културата и историята. Така местните жители и посетители ще имат достъп до цялостна информация за хотели, ресторанти, аптеки, лекари, зъболекари, музеи, музей, забележителности и други. Ще бъдат закупени четири броя щандове за изложения и презентация, а за популяризиране на проекта и забележителности в района ще бъдат изработени и разпространени рекламни материали.  Общата стойност на одобрения общински проект е 45 500 лв.

Проектът „Популяризиране на наследството на Черно море“ е на стойност 49 022 лв. и ще се изпълнява от неправителствена организация от гр. Шабла. Планирано е да бъде изработен каталог „Символи на историческото, природното и морско културно наследство на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик“.

Чрез него ще се повиши информираността на обществеността, туроператорите и туристите за възможностите за културно-исторически туризъм, и ще спомогне за устойчивото развитие на туризма в Североизточния черноморски район. Общо 40 лица от целевата група по проекта ще преминат обучения: по част от професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури“, за водолази с 1 и 2 звезди с издаване на Сертификати – IDA/CMAS-GERMANY, “Водач на кораб до 40БТ по Море“, „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове“ и „Воден спасител на открити водни площи и море“.

Русенци спечелиха националното състезание за най-добър млад аниматор, в ТОП 3 са Велинград и Добрич

Отново на шабленско сдружение е проект „Възстановяване и развитие на морското дело, природното и морското културно наследство чрез популяризиране и разпространение на знания и умения по ветроходство и опазване на околната среда на територията на община Шабла и рибарската общност“. Проектните дейности включват организиране на обучителни семинари по ветроходство за начинаещи и за инструктори по ветроходство. Обученията ще създадат предпоставка за бъдещо развитие на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла, както и за организиране на ветроходни походи по северното Черноморие.

В Зелен образователен център гр. Шабла ще бъде изложена фотоизложба, отразяваща морската история и наследство и ще бъдат проведени срещи на тема ветроходство. Сред ученици, деца, рибари, представители на местната власт, организации с нестопанска цел и местната общественост ще се проведе осведомителна кампания за ползите и отговорностите към опазване на природното и морско културно наследство, важността от познаването на морската среда и безопасното пребиваване в нея. Бюджетът на проекта е 49 941 лв.

Министерството на туризма участва в изложението „Къмпинг и Караванинг Експо“ (снимки)

С финансовата подкрепа в размер на 42 531 лв., Народно читалище „Народен Будител 1940“, с. Българево, общ. Каварна ще съхрани местните традициите и обичаи свързани с рибарството. По проекта „Село, обичаи и рибари“ ще се проведе етно-кулинарно фестивално събитие „Черно море и село“, съчетаващо връзката между местните традиции, рибарските обичаи по северното Черноморие и автентичната кулинария. Събитието ще е ново за селото и ще стане част от вече традиционните “Празник на пъпеша“, „Хоро на мегдана“ и „Деца на мегдана“. Под формата на музейна сбирка за местната рибарска общност и филм за местните рибари, с интересни рибарски истории и кадри от ежедневието им ще бъде представено морското културно и природно наследство. За успешното изпълнение на проектните дейности ще бъде закупено необходимото оборудване и обзавеждане за читалищната библиотека, конферентната зала, музикалното студио и експозиционната площ на музейната сбирка.

В Кранево се проведе първото морско предизвикателство от тенис календара на Weekend Tour за 2021 г.

Чрез проект „Съхраняване на културата и традициите свързани с рибарството в региона“, Община Балчик ще приложи мерки за опазване на културните ценности на района, съхраняване на традициите, свързани с рибарството и морското културно наследство, както и стимулиране опазването на морската среда. В рамките на два дни ще се проведе форум на изкуствата и риболова за насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство.

Различните аспекти от живота на рибарската общност ще бъдат представени чрез фотоизложба „Риболов и традиции“. Планирано е да се проведе кръгла маса на тема: „Опазване на околната среда в рибарския сектор на територията на Община Балчик, Община Каварна и Община Шабла“. Ще бъде извършена и рехабилитация на покривната част на Народното читалище „Велко Ангелов -1940“ с. Дропла, в което ще се проведат всички мероприятия. Бюджетът на проекта е 49 905 лв. с които ще се обезпечат строителните дейности по читалището.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA