София. В Държавен вестик днес излезе Постановление № 151 от 3 юли 2020 г., което определя условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Припомняме Ви, че в началото на юли правителството прие постановлението, с което за всеки работник или служител предприятията ще могат да получат средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за месец май 2020 г. и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Средствата ще се изплащат за не повече от три месеца в периода от 1 юли – 30 септември 2020 г.

Започнаха да правят плащанията! Малки фирми в сферата на туризма са одобрени да получат безвъзмездна помощ до 10 000 лева

Работодателите, получили средства за запазване на заетостта, ще изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от осигурителния доход за май 2020 г. Работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, получили средства за наети след 1 юни 2020 г. работници, ще изплащат трудово възнаграждение, което е не по-малко от минималния осигурителния доход за съответната длъжност.

Припомняме, че социалният министър Деница Сачева обяви, че помощ за запазване на работни места се предвижда и за работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% спрямо миналата година. Те ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за работно място, като средствата ще достигнат до около 22 000 работещи.

Тази мярка може да се комбинира с 60/40, с което на практика помощта за тези сектори ще стане 80/20.

Необходимо е да се уточни, че помощта от 290 лева е само за работещите към момента, но са били в трудови правоотношения към 13 март 2020 г., след тази дата назначени не могат да ползват тази мярка,  комбинирано с 60/40. Парите за компенсациите ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Средствата ще се изплащат за период до 6 месеца.

Ангелкова: Мярката 60/40 за сектор „Туризъм” става 80/20, Сачева съобщи важна новина за хотелиерите и ресторантьорите

Работодателите, кандидатстващи за средства, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината преди 1 януари 2020 г. и да не съкращават персонал през периода на получаване на средствата.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“, която обслужва територията по месторабота. Към заявлението ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на средствата.

Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 10 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на средствата. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата. Необходимите средствата за работодателите ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.

Туристи напълниха плажовете в Албена и Кранево! Кефят се на хубавите плажове, както и на евтините чадъри и шезлонги (снимки+видео)

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA