Председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров връчи грамота и плакет с камбана. Снимки Руслан Йорданов
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Конференция „Туризъм и свързаност” се проведе днес по повод 55-­годишния юбилей на специалност „Туризъм“ към варненския Икономически университет.

Това е първата специалност в системата на ви­сшето образование по туризъм в България! За тези 55 години специалност „Туризъм“ се утвърди като първостепенен цен­тър за подготовка на кадри с високо ниво на знания, умения и професионализъм. Домакините получи от колегите си в цялата страна поздравителни адреси и признание за постиженията през последния повече от половин век.

9 румънски инфлуенсъри и блогъри рекламират Варна и съседните курорти (снимки)

Атестат за това е успешната ре­ализация на завършилите на лидерски мениджърски позиции в множе­ство туристически обекти, организации и институции в страната и чужбина. Ръководител на катедрата „Икономика и организация на туризма“ е проф. д-р Таня Дъбева.

5 учебни заведения и туристическите камари във Варна и Бургас се обединиха в Консорциум за развитие на туризма

Радвам се, че 99% от присъстващите в залата са учили туризъм тук“, отбеляза проф. Стоян Маринов.

„Винаги съм свързали колегите със споделеност, с дух, с емоция, със сплотеност. Много по-късно в образователносто пространство започна да се говори за споделяне на ресурси и споделяне на ноу-хау, а ние винаги сме виждали това в нашите колеги“, сподели ректорът на Икономически университет проф. д-р Евгени Станимиров.

„В България броят на заетите в сектора е над 165000, а във Варна броят им е 14500 (като пряко и косвено заетите, след отчитане на мултипликативния ефект, е около 60000 човека). Сектор „Туризъм“ създава около 12% от БВП на страната.
Често се говори за националния бранд „България“, но се забравя, че развиването на национален бранд първо предполага наличие на национален продукт. Ние имаме фрагментарен и нефокусиран продукт и бранд. След фокусирането на бранда, той трябва да бъде ускорен чрез разказване на истории за нашето минало и настояще. Ето защо е добре да се вслушваме един в друг и да споделяме идеи в търсене на фокуса и ускорението на националния туристически бранд. Идеите приличат на плодовете на едно дърво, което често трябва да се разтърсва, за да окапят изгнилите плодове (или старите идеи), за да дадат път на новите и перспективни плодове / идеи“, добави проф. Станимиров.

Председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров подари плакет с камбана с пожелание колегите от катедрата да продължават да будят духа на туризма.

Експерти реализираха уникална виртуална разходка на Варна по случай 100-годишнината от обявяването на града за курорт

От създаването на специалностите и катедрата са образовани над 4000 бакалаври и магистри, включително са дипломирани и над 300 чуждестранни студенти. През годините в катедра ИОТ са подготвени над 50 докторанти с успешно защитени докторски дисертации. Катедрата е авторитетен научно-изследователски и консултанстски център за проучвания, анализи и стратегии в областта на туризма. В резултат на научно-изследователската дейност са осъществени стотици публикации по проблемите на туризмологията. Всички преподаватели са с отлична теоретична подготовка и с богат професионален опит в туристическата практика.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията