София. Шест представителни работодателски организации в сектор туризъм – Национален борд по туризъм, Българска асоциация на заведенията, Сдружение на заведенията в България, Българско конгресно бюро, Българска туристическа камара и Български туристически съюз, изпратиха своята позиция за необходимостта от прилагане на спасителни мерки в подкрепа на туристическия сектор 2020-2021. Позицията е адресирана до премиера Бойко Борисов, председателя на НС Цвета Караянчева, министъра на туризма Марияна Николова и народни представители.

5 основни искания имат туроператорите, за да оцелеят! Обединение „Бъдеще за туризма“: Втори локдаун ще бъде фатален за туризма

Организациите предлагат държавата да обяви конкретен хоризонт на програмата 60:40 – поне до 30.06.2021 г.

Така бизнесът ще има ясен хоризонт на действие и ще запази максималeн брой работни места. Посоченият период ще помогне на всички сегменти на все още работещия хотелския бизнес –градския, зимен, спа, които са в ситуация на липса на функциониращ международен и силно лимитиран вътрешен пазар. Удълженият хоризонт ще помогне на летните хотели да запазят заетостта на по-голям брой служители и стартират летен сезон 2021, който няма да започне преди началото на м. юни 2021 г. Настоящият принцип на периодично удължаване на мярката и промяна на условия на всеки 3 месеца, поставя предприятията в съществен риск, като част от тях в даден момент ще преминат директно към съкращаване на щатовете.

БХРА до Бойко Борисов: Настояваме за подкрепа от държавата, за да оцелеем

Организациите предлагат нова програма 80:0.

При навлизане на държавата и на ключовите пазари от ЕС в сценарий на съществени рестрикции върху предвижването на хора, локдаун и обективна невъзможност да се постигне заетост от поне 25% в хотелските комплекси, държавата да приложи широко разпространената в редица държави програма за директно заплащане на част от заплатите на служителите, без ангажимент от страна на търговските предприятия, които са в невъзможност да изкарат разходите за своето съществуване. Промяна на дизайна на мярката с оглед в нея да имат възможност да участват новооткрити хотели и новостартирали туристически предприятия през 2021 г.

Заведенията с 6 основни искания до правителството преди да бъдат затворени в петък

Иска се Мораториум върху заплащането на главници и лихви върху заеми към търговски банки за предприятия в хотелския бизнес –до 31.12.2021 г.

Предвид липсата на пътувания, породени от пандемията, хотелският бизнес е в невъзможност да обслужва дори оперативните разходи за съществуване на обектите. Нужна е намеса от страна на БНБ в отношенията между търговските банки и бизнеса за определен период от време, който да гарантира продължаване съществуването на тези предприятия, намаляване на лошите експозиции в портфейлите на банките, масови фалити и освобождаване на голям брой служители, поради невъзможност да се погасят дължимите по договори падежи.

Такса смет: Вменяване на ангажимент от страна на правителството към общините за изпълнение на решението от Указ No 167/ДВ брой 71/11.08.2020 г. е направена следната промяна в закона за изменение на закона за местните данъци и такси: „§ 3.(1) Общинският съвет може да освободи от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица и предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

До момента голямата част общините в страната не направиха последващи стъпки по това решение, като търговските предприятия не бяха овъзмездени за периода, през който нямаха възможност да функционират през пролетта. Продължаване на действието на предходната промяна в Закона за местните данъци и такси така, че всеки търговски обект, който затвори по време на пандемичната обстановка през 2020 и 2021 г. да бъде освободен от дължимата такса смет за периода, в който не оперира. Преизчисляване на стойността на такса смет за 2020 г. и 2021 г. Формулата за изчисление на такса смет за бизнеса, гласуван за 2020 г. е формирана на базата на предходната 2019 г.

Предвид пандемията повечето хотелски комплекси имат срив на заетостта от 75% на 10-15%, при заведенията категоризирани, като част от тези комплекси се наблюдава подобен спад при изхранването на гости. Т.е. заплатената такса смет за 2020г. е на база, която надвишава в пъти реално депонирано количество смет от тези бизнеси. Към м. ноември е видно, че следващите 14 месеца, хотелите ще генерират изключително ниска заетост, съответно генерират съществено по-малки количества отпадъци. Апелираме за преизчисляване на таксата за 2020 г. и формиране на тази за 2021 г. на база реалната ситуация, а не на база върхова 2019 г.

Предлагат затягане на мерките от петък и удължаване на епидемичната обстановка до края на март 2021

Програми за директна финансова подкрепа на големи предприятия. Съществуващите в момента програми, реализиращи се предимно в рамката на Оперативна програма иновации и конкурентоспособност, се отнасят предимно за микро и малки предприятия, и една за средни предприятия. Големите предприятия са тези, които осъществяват най-голямата заетост и правят най-големите инвестиции в сектора, съответно са и най-силно засегнатите.

Критериите са познатите –спад в оборота, използването на средствата може да бъде за запазване и поддържане на материално-техническата база, за подготовка за следващия сезон и т.н. Програми за стимулиране на потреблението на услугите, предоставяни в сектора. Ваучери за всички български граждани в определен размер или процентно съотношение, които да бъдат използвани за настаняване в български места за настаняване, за консумация в ресторанти и барове и т.н. Продължаване на програмата за субсидии за пристигнали туристи с международни чартърни програми за летния и за следващия зимен сезон.

Да се осигурят 80% от заплатите на служителите, съгласно трудовите договори, на които са назначени.

Разсрочване на задълженията към бюджета, който са натрупани след 13 март 2020г., за да се предотвратят запори, които предизвикват колосална междуфирмена задлъжнялост.

Създаване на по-голяма предвидимост по отношение на противоепидемичните мерки, които правителството смята да поддържа в следващата година, свързани със свободата на придвижване, както и с ограниченията по отношение на услугите, които предоставяме.

БАПМХ: Мерките в този вид ще нанесат тежък, а в някои случаи и фатален удар върху много хотели

Осигуряване на държавно обезпечени оборотни кредити, за да могат фирмите да разполагат със средства за подготовка на следващия сезон и нормално отваряне на обектите.

Задължителен PCR или антигенен тест при влизане в страната за чужденците, който да се плаща от държавата.

Единни мерки, които да се прилагат във всички хотели и ресторанти и които да бъдат ясно комуникирани към вътрешния и външния пазар и т.н.

Подходяща рекламна и PR кампания както вътре в страната, така и към основните международни пазари.

Компенсиране на стойност 20% от оборота от същия месец на предишната година за периода, в които бизнесът е затворен със заповед. Целта е да се покрият част от текущите разходи, които се изплащат месец, след като са направени /ток, вода, данъци, счетоводство и други специфични за отрасъл услуги/.

Опрощаване на наемите в обекти общинска и държавна собственост за периода, в който обектите са затворени със заповед. Намеса от страна на Министерство на културата при реда на формиране на дължимите такси към дружествата за защита на авторското право и сродните права „Мюзикаутор“ и „Профон“.

Респект! Хотелиери и ресторантьори осигуряват топъл обяд на медиците от първа линия в Поморие

Формираното чрез държавна защита монополно функциониране на т.нар. дружества за защита на авторското право поставя бизнеса в ситуация да дължи средства, които реално са несъотносими към реално използваната услуга, тъй като: Ценообразуването на двете дружества не се формира на обективни публично обявени параметри. Ценообразуването на двете дружества корелира с максимално възможния капацитет на хотелите и ресторантите, а не на база на реално използваната от техните клиенти услуга. Т.е. дължимите суми са на база 100% заетост на посочените обекти, при обективна такава от 10-15% за 2020 г. При настоящата ситуация проблемът се обостря изключително много предвид свития приход на туристическите предприятия, които са в ситуация отново да дължат на монополна структура такси в пъти над реално генерирания обем бизнес.

Хотелиерите и ресторантьорите във Велинград също осигуриха топъл обяд за местната общинска болница

Туризмът да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Считаме, че като най-силно засегнат сектор, е необходима съществена помощ за неговото рестартиране и запазване на огромния брой работни места, които той генерира, чрез финансовите инструменти на ЕС през 2021-2023 г., се казва в общата позиция на шестте организации.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията