с. Кайнарджа/Силистра. Кметът на силистренското село Кайнарджа Любен Сивев и Юлиана Дечева – програмен директор на фондация „Америка за България“, официално откриха екопътеката „Крановски скален лабиринт“ по проект „Устройване на туристическа пътека „Крановска Суха река“, съобщи за Bgtourism.bg Николай Панайотов – изпълнителен директор Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ).

Проектът е одобрен и финансиран по конкурса „Туризъм по Дунав“ на Фондация „Америка за България“ (ФАБ) и се изпълнява от Българска асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) с подкрепата и съдействието на община Кайнарджа.

На откриването присъстваха хора от селото, от община и областна управа Силистра, зам.-кметове и представители на общините Крушари и Тутракан, медии и др. гости. За гостите имаше импровизиран фермерски пазар и „такси“ – конска каруца до самия обект.

Идеята изцяло съблюдава и е подчинена на изискванията за устойчивост в развитието: екологосъобразност, икономически и социални ефекти.

Ново туристическо бижу: Лабиринт в скалите на 60 км от Добрич ще привлича туристи

Предвидените основни дейности са съобразени максимално със съхраняване на живата и нежива природа – при пълното съблюдаване на съответните законови и подзаконови актове и разпоредби: за защита на природните забележителности и „НАТУРА  2000“.

Конкретната цел на тази идея е въвличане и рационално използване на малко известни туристически ресурси за развитие на екологичен и в частност природо – познавателен туризъм.

По-далечната и крайна цел е създаване на основа за формиране на нов регионален туристически продукт – Ландшафтен парк „Суха река“.

Предлаганата идея директно кореспондира със стратегията за развитие на селските райони в България.

Суха река е река в Североизточна България, преминаваща през общините Суворово, Аксаково, Добричка, Крушари, Тервел, Кайнарджа и при с. Краново преминава в Румъния, влива се като суходолие в езерото Олтина, намиращо се на десния бряг на р. Дунав. „Суха река“ е част  от екологична зона „НАТУРА 2000“  с площ 254 378 дка. Общата й дължина е 125,8 км, от които над 100 км в България и я нареждат на 26-то място сред реките в България.

Суха река води началото си на 1 км южно от с Изгрев, общ. Суворово на 333 м н.в. След с. Карапелит преминава в каньоновидна форма със стръмни и скалисти брегове със стотици пещери, в които са се помещавали отшелници – монаси и християнски манастири. Освен това в пещерите гнездят различни видове птици и е едно от орнитологичните важни места в България.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Семеен хотел и вили в алпийски стил в Паничище | 103 Alpine Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA