София. През второто тримесечие на 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната 447.2 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, съобщи днес Националния статистически институт.

Преобладаващата част от тях – 92.7%, са пътували само в страната, 6.8% – само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 63.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 -44 години – 202.5 хил., или 45.3% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 -24 години е 9.8% от пътувалите в съответнатавъзрастова група, следвани от лицата на възраст 25 -44 години -8.6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина.

Над 1 милион българи са избрали да почиват в страната си

Преобладаващата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“ – 81.4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44.5%, а с цел „посещение на близки“ -44.0%.

През второто тримесечие на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 544.7 хил., или 95.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.7%, а на тези в чужбина -79.2%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дялса разходите за храна както в страната, така и в чужбина -съответно 40.4 и 30.7%.

През второто тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 176.46 лв. в страната и 497.95 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 132.34 лв. в страната и 949.46 лв. в чужбина.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA