Каварна. След проверка, възложена от ВАП, са разкрити поредни нарушения, свързани с ограничаване на достъп до морски плажове. През 2019 г. Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира по информация в средства за масово осведомяване за ограничаване на достъпа до морски плажове „Русалка – бейби плаж“, „Русалка – централен“ и „Русалка – каяк“.

В изпълнение на акт на ВАП от министъра на туризма е установено нарушение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, изразяващо се в ограничаване на правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове.

Кметът на Каварна: Държавата трябва да се намеси в „Русалка“

На нарушителя – търговско дружество, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. с наказателно постановление от 15.04.2020 г. В началото на м. август 2020 г., въз основа на нови данни от средство за масово осведомяване с източник кметът на община Каварна, ВАП отново ангажира министъра на туризма с оглед реализиране на мерки за недопускане в нарушение на закона на ограничаване правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове или определяне такси за това.

5 000 лева глоба заради ограничаването на достъпа до плажовете „Русалка”

Понастоящем ВАП е информирана от министъра, че е установено, че за моторни превозни средства достъпът е ограничен чрез бариера, като за същите се събира такса за ползване на паркинг. За достигането до посочените морски плажове обаче се изисква заплащане на т. нар. „гривни” срещу 6 лв. за бройка и едва тогава гражданите се допускат към плажовете.

В рамките на комплекса е поставена табела, от чийто текст се разбира, че срещу куверт на стойност 6 лв., на човек, на посетителите се предоставя ползването на цялата алейна инфраструктура на селището и ползването без допълнително заплащане на плажни принадлежности. За извършената проверка длъжностните лица от министерството на туризма са съставили констативен протокол, към който е приложен снимков материал и касовия бон от заплатените такси за „гривни“.

Запорираха имущество на собствениците на ваканционно селище „Русалка“ за близо 142 милиона лева

С оглед установеното ВАП е уведомена, че Министерството на туризма в най-кратки срокове ще предприеме действия по ангажиране на административно-наказателна отговорност спрямо същото търговско дружество за ограничаване на безплатния достъп на гражданите до морски плажове „Русалка-бейби плаж“, „Русалка-централен“ и „Русалка-каяк“, както и по отношение поставянето на плажни принадлежности на неохраняеми морски плажове без право на това. От ВАП се изисква допълнителна информация в последната насока от министъра на туризма.

Официалната информация на Министерството на туризма

По повод постъпили запитвания относно таксата за достъп до плажове в к.к. Русалка пресцентърът на Министерството на туризма информира:

Съгласно административно-наказателните правомощия на министъра на туризма, предвидени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), тази година беше съставено наказателно постановление срещу Ваканционно селище „Русалка“ за установено през 2019 г. нарушение – ограничаване на свободния и безплатен достъп на гражданите до плажове „Русалка – бейби плаж“, „Русалка – централен“ и „Русалка – каяк“. За достигането до тях според кадастралната карта следва да се премине през поземлен имот с идентификатор № 65543.31.92  – частна държавна собственост. Върху нея дружеството беше разположило незаконно контролно-пропускателен пункт с бариера и от него събираше съответните такси. Издаденото наказателно постановление беше обжалвано от дружеството, като към настоящия момент пред Районния съд в Каварна има образувано висящо дело № 95/2020 г.

От своя страна община Каварна предприе действия по премахване на преместваемия обект, като за целта беше издадена заповед № 389 от 29.05.2020г. на кмета на общината. Дружеството също я обжалва и по нея има висящо административно дело № 303/2020 г. пред Административния съд в Добрич.

Тази година длъжностни лица от дирекция „Управление на морските плажове“ извършиха проверка, на която беше установено, че на някои от изброените неохраняеми плажове има поставени плажни принадлежности, също включени за ползване след заплащане на такса от 6 лв. според табела в комплекса. Тази такса вече се събира не от пропускателния пункт, а в сграда, явяваща се рецепция на Ваканционното селище и намираща се вече в друг имот. При влизане в комплекса, независимо дали пеша или с превозно средство, служител на селището указва къде да се заплати таксата, като при отказ от заплащане, комплексът следва да бъде напуснат. Установено е и, че пропускателният пункт е изместен с няколко метра по-навътре спрямо положението си от миналата година. Основанието за заплащане на такса от 6 лв. е променено, като според поставената табела тя се събира за ползване на цялата алейна инфраструктура на комплекса, по която се стига до плажовете, както и за ползването на плажни принадлежности, въпреки че плажовете са неохраняеми.

Достъпът до морските плажове следва да бъде предвиден в устройствените планове съгласно чл. 14 от ЗУЧК, което е в правомощията на кмета на община Каварна.

До извършените проверки от страна на прокуратурата и община Каварна се стигна след сигнал на министъра на туризма през 2019 г.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК