Slide
Slide

София. Министерство на туризма не осигури среда за оцеляването на българския туризъм в условията на безпрецедентна криза, не подкрепи по никакъв начин  усилията на туристическия бизнес да се справи в ситуацията и окончателно затвърди убеждението, че без спешна кадрова промяна на позицията министър на туризма не може да се очаква благоприятен изход от кризата с минимизиране на негативния ефект както за бизнеса, така и за потребителите. Това се казва в Отворено писмо до премиера Бойко Борисов чрез медиите днес на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и Българската Асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Целият текст на писмото

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ, АБТТА

И

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ, БАТА

ОТНОСНО

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ

С настоящото членовете на  Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА и Българска асоциация на туристическите агенции, БАТА изразяват   сериозно безпокойство по повод  провежданото в последните седмици държавно управление на българския туризъм и с правомощията на законни представител на българските туроператори и предприемачи в туристически сектор  внасят

ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В условията на безпрецедентна криза, Министерство на туризма не осигури среда за оцеляването на българския туризъм, не подкрепи по никакъв начин  усилията на туристическия бизнес да се справи в ситуацията  и окончателно затвърди убеждението, че без спешна кадрова промяна  на позицията Министър на туризма не може да се очаква благоприятен изход от кризата с минимизиране на негативния ефект както за бизнеса, така и за потребителите.
Голяма част от негативното развитие в сектора, породено от КОВИД 19 е в резултат на неадекватните  и ненавременни реакции от страна на Министър Ангелкова, което е повод  за исканата радикална промяна в държавното управление на туризма, поради което  настояваме за отзоваването й  от изпълняваната длъжност.

Отсъствие на компетенции  по отношение  бизнес моделите и процесите в бранша,  непознаване на професионалната терминология, залегнала в нормативните актове, подценяване на  проблемите на българския туризъм като цяло са част от причините за:

–  провеждане в изключително критичен за българската икономика период на политика на неясни указания и противоречиви послания, с недефиниран обхват на предлаганите мерки.

– допускане на неприемливо за ситуацията забавяне в действията,  иницииране на неподходящи или  с ограничен ефект мерки.

За периода от 13.03.2020 АБТТА и БАТА са разработили и внесли в Министерство на туризма и други държавни институции над 20 документа, съдържащи  детайлни обяснения и предложения, както и числови данни за състоянието на бранша и прогноза, участвали сме в няколко срещи, но всичко това без резултат към момента.

– Към момента липсва  адекватно законодателно решение, което да гарантира баланса между защитата на потребителите и запазване ликвидността на българските туроператори.
На практика с действията на Министър Ангелкова, България не е спазила препоръките на Еврокомисаря по правосъдие и потребители да се осигури финансовото обезпечаване на туристическите организатори с цел гарантиране правото на възстановяване на предплатените и отменени пътувания на потребителите.

За сравнение в повечето страни членки на ЕС такива мерки вече работят.

– Като ресорен министър, до този момент няма поне рамкова антикиризна стратегия, по която да се работи за извеждане отрасъла с минимални поражения от кризата или поне такава не е представяне и обсъждана с бранша.

Очевидно министърът няма добра комуникация  с другите си колеги министри, за да защити целеви финансов ресурс за подркрепа на всички звена в този бранш, отчитайки неговата специфика. Няма отправено нито едно рекламно послание за дестинация България, която ще е тук и след кризата.

Кредитът на доверие към Министър Ангелкова е изчерпан и не виждаме капацитет и авторитет за решаване на проблемите на българския туризъм. Същевременно времето напредва и трябват бързи и работещи решения, които могат да бъдат взети от професионалист с реален опит, подходящ образователен ценз  и преди всичко визия за българския туризъм.

Вярваме, че споделяте нашата тревога относно сериозността на състоянието на българския туризъм и разбиране относно необходимостта от предприемане на незабавни коригиращи мерки, и  настоятелно молим за Вашата интервенция за осигуряване на компетентно управление на институцията в кризисната ситуация.

21 април 2020 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБТТА                                         УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАТА

#ОстанетеСиВкъщи и „ИзберетеВаканциявБългария

Онлайн туристическо изложение „Резервирай в България“ ще се проведе от 8 до 10 май

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията