Сандански. Възможностите за подобряване на инфраструктурата в СПА дестинациите чрез инструментите за европейско финансиране, предвидени в следващия програмен период, се обсъждат в този час на кръгла маса в Парк-хотел „Пирин“ в Сандански. На събитието, организирано от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, присъстват Деница Николова – зам.-министър на на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, и Любомир Кънчев – зам.-министър на туризма. Медиен партньор е bgtourism.bg

Във форума участват кметовете на Общини, които са средище на здравния туризъм у нас – Сандански, Велинград, Чепеларе, Хисар, Разлог и Кюстендил, зам.-кметовете на общините Самоков и Гърмен, и заместник кметовете от Общината домакин.

На обсъждането на възможностите за подобряване на инфраструктурата в СПА дестинациите чрез инструментите за европейско финансиране участват представители на бизнеса от дестинации, които развиват здравен туризъм, както и членовете на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

„С тази кръгла маса искаме да поставим въпроса и да получим отговор дали туризма е приоритет за нашата държава в следващия програмен период, заложен ли е туризмът сред приоритетите на правителството за получаване на грантове от Европа и да съдействаме като НПО нещата да се получат на високо професионално ниво“, заяви Сийка Кацарова – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

„Срещата се очертава да бъде много съдържателна. Самото присъствие на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и на Министерството на туризма е показателно, че държавата не е безразлична, а заедно търсим възможности. Няма да се оплакваме, да мрънкаме, че имаме тежко наследство, както и, че имаме сложни и тежки въпроси за решаване в областта на техническата инфраструктура, а по скоро всички заедно ще търсим устойчиво развитие на туристическия сектор с помоща на държавните институции, местните власти и професионални организации“, заяви кметът на Сандански Атанас Стоянов.

“Балнео и спа курортите, както и хотелиерският бизнес в страната ще имат достъп до евросредства за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Те ще могат да получат финансиране за изпълнение на важни инфраструктурни проекти под формата на интегрирани инвестиции в партньорство с други, най-малко три, заинтересовани страни. Средствата, с които ще разполага програмата, са около 1,483 млрд. евро, като към тази сума ще се добави и национално съфинансиране. Очаква се още от средата на следващата година по програмата да може да се кандидатства с проекти”, заяви Деница Николова. Тя посочи, че

Туризмът ще е сред основните приоритети на новата оперативна програма. 

Ситуационният анализ за целогодишен здравен туризъм (Балнео-СПА туризъм) сочи устойчива форма на туризма поради богат природен ресурс (климат, минерални води, лечебни калонаходища), основа за развитие на здравен туризъм в част – промоция на здравето, превенция и профилактика.

Сред силните страни, които бяха отбелязани на форума са медицинския опит, отлична база на ниво единица (съвременни центрове, конкурентни на европейските – като добър пример бе посочен курорта „Св.Св. Константин и Елена“), професионални кадри на европейско ниво, успешно комбиниране и надграждане с други форми на туризъм – морски, планински, ски, винен, гурме, голф и др. Сийка Кацарова отбеляза, че целогодишният здравен туризъм дава възможности и за развиване на зелен туризъм.

Тя посочи и слабите страни върху, които е необходимо да се работи. Сред тях са липса на цялостна стратегия за изграждане на съвременна здравна дестинация, липса на цялостна туристическа визия за представяне на отделните здравни дестинации и тяхната специфика, остаряла или слабо развита обща инфраструктура (общинска, държавна), пряко свързана с продукта – бани, тръбопроводи, паркове, както и недостиг на професионални кадри и недостатъчно използване на природния ресурс за украпване на здравето на населението.

Обсъдени бяха и възможноситите за целево финансиране през програми на МРРБ/МТ, използвайки европейска помощ в периода 2021-2027 за: техническа обезпеченост – внедряване на зелени технологии и използване на зелена енергия; съвременно архитектурно оформление на централните части на курортите, включващо изграждане на т. нар. питейни павилиони с информация за химичния състав на водите (Община Хисар бе посочена като добра практика); ремонтиране и модернизация на Балнеолечебниците (баните). В голяма част от курортите те са разположени в централната част на селището. В момента повечето от тях са руини.

„Саниране на съоръженията за водохващане и водопреноснатасистема на минералните води. Изисква огромен труд на експерти-хидрогеолози за оценка на съоръженията и набелязване на съответните мерки. Изисква се спешно решение, защото в един момент може да се окаже, че курортното селище няма минерална вода. Адекватно разпределяне на минералната вода. Допустимо ли е да се раздават малки количества на къщите за гости? Това е нерационално и неоправдано. Това е разхищение и явление непознато сред европейските страни“, сочи още анализът на БУБСПА.

От организацита посочват, че политиката относно целогодишна дестинация за здравен туризъм би имала сериозен икономически ефект, както и превръщане на страната ни в център за превенция и профилактика на европейците. Действията в тази посока биха позиционирали страната ни като конкурентен целогодишен здравен център (балнеолечебен, климато-лечебен, таласо-терапевтичен), както и биха подобрили имиджа й.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

2 години bgtourism.bg – над 2 милиона читатели!

Сподели публикацията