Сандански. Показателно за перспективността на здравния и СПА туризъм е и фактът, че въпреки пандемията от COVID-19, интересът към този вид продукти остава висок. Анализите показват, че чуждестранните туристи често използват възможността за съчетаване на морски и ски туризъм със СПА. Интерес към този специализиран продукт проявяват всички възрастови групи. Това заяви Марияна Николова – вицепремиер и министър на туризма, в своя поздравителен адрес към участниците в кръглата маса на тема „Българските балнеокурорти – устойчиви европейски здравни дестинации”. Министерството на туризма е представено от зам.-министър Любомир Кънчев.

„Поздравявам организаторите от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА) и домакините от Община Сандански за организирането на тази дискусия. Нейният фокус, насочен към грижа за здравето на туристите продължава да е водеща тема не само в сектора у нас и на международно ниво, но това е и основна тема на правителствата по света. Динамичното развитие в разпространението на COVID-19 наложи редица страни да въведат нови рестриктивни мерки, които ще доведат до трудности в работата на сектора занапред. През този период обаче ще имаме възможност да обърнем малко повече внимание на възможностите за инвестиции и подобряване на инфраструктурата в СПА дестинациите, с което да повишим още качеството на предлаганите туристически услуги. Специфичният потенциал на България с нейния благоприятен климат в комбинация с 1600 извора от над 600 минерални водоизточника, е впечатляващ. Освен това в страната има общо 145 сертифицирани балнео, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове“, се казва в поздравителния адрес.

В обръщението си Николова посочва още: „Показателно за перспективността на здравния и СПА туризъм е и фактът, че въпреки пандемията от COVID-19, интересът към този вид продукти остава висок. Това се доказва и от данните на Единната система за туристическа информация -ЕСТИ, визиращи общините, познати като СПА дестинации. Статистиката показва, че от началото на годината до 10 октомври над 177 хил. туристи са пренощували в местата за настаняване в община Велинград, над 84 хил. в община Хисаря, над 54 хил. в община Сандански, над 33 хил. в община Гърмен и др. Основната част от туристите са български граждани, но се наблюдава и чуждестранен интерес. Отчитаме, че тази година има търсене от Гърция и Република Северна Македония, като се надяваме да се възстанови туристопотокът и от други важни пазари като Русия и Израел. В община Сандански например са отседнали близо 6 хил. туристи от Република Северна Македония, над 2 хил. гръцки туристи и близо хиляда румънски туристи за периода 1 януари – 10 октомври 2020 г.  Община Велинград е посрещнала около 700 туристи от Република Северна Македония, над 700 туристи от Израел, над 500 туристи от Русия, над 300 туристи от Украйна и близо 300 туристи от Германия. Анализите показват, че чуждестранните туристи често  използват  възможността за съчетаване на морски и ски туризъм със СПА. Интерес към този специализиран продукт проявяват всички възрастови групи. По данни от ЕСТИ най–много туристи, които посещават водещите ни СПА дестинации са на възраст между 30 и 44 години, делът им е между 33 и 37 процента от всички посетители в основните ни направления. Младите туристи – от 15 до 29 г. са в рамките от 11 до 16 на сто от всички посетители. Високо е и търсенето на потребители над 45 години“.

Зам.министърът отбеляза, че за да се гарантира безопасността на посетителите, съвместно с БУБСПА, Министерството на туризма разработи специфичен наръчник за минималните препоръчителни изисквания към всички балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове в условията на опасност от зараза от коронавирус. Той представлява ръководство за внедряване и изпълнение на програми за поддържане на висока хигиена и санитарна сигурност. В него са представени подробни процедури, базиани на препоръките на Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването, Българска агенция по безопасност на храните и Националния център по заразни и паразитни болести. В изпълнение на политиката за развитие на балнео и СПА туризма бяха разработени 7 балнео и СПА дестинации, обхващащи 60 населени места в цялата страна. Предвижда се активно присъствие на българските здравни курорти на изложения и в специализираните каталози на чужди туроператори.

„Имаме специално разработени видеоклипове, банери и други рекламни материали на тема здравен и СПА туризъм, преведени на различни езици. Работим активно и с водещи чуждестранни медии и онлайн платформи като CNN, BBC, Euronews, CNBC и eSky, както и с български медии, с общините и представителите на туристическия бранш, за популяризиране на възможностите за здравен и СПА туризъм в България през четирите сезона. Преодоляването на последиците от разпространението на COVID-19 със сигурност ще доведе до възобновяване на туризма с по-здравословни правила. Индустрията ще върви напред, поставяйки акцент върху пътувания насочени към подобряване на здравето с различна гама от висококачествени продукти и услуги в тази насока. Настоящата криза е възможност за повишаване на устойчивостта на туристическата индустрия. По-иновативните и по-приспособимите фирми не просто ще успеят да оцелеят, но и ще се развият. Вярвам, че заедно – местна власт, държавни институции и бизнес, ще можем да положим по-добри основи за развитието на сектор туризъм както до края на годината, така и занапред. Бих искал да подчертая, че вицепремиерът Марияна Николова и Министерството на туризма винаги ще подкрепяме инициативи, които могат да допринесат за напредъка на отрасъла на регионално и национално ниво. Ще ми се да изкажа признателност за ползотворното сътрудничество както с Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, така и с общините. Надявам се да запазим конструктивния диалог и успешното партньорство и занапред. Така ще можем оперативно да обсъждаме важните теми и предизвикателства в туризма и съвместно да очертаваме конкретни стъпки и дейности, с които да допринасяме за по-добри резултати в отрасъла“, заяви зам.министърът на туризма.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

2 години bgtourism.bg – над 2 милиона читатели!

Сподели публикацията