Slide
Slide

София. Малки и средни предприятия в България ще бъдат подпомогнати с два вида ваучери, насочени към различни нива на дигитално развитие, научи Bgtourism.bg от Теодора Жилкова – представител на Консултантски Kлъстер Веритас. Ваучерите са част от проекта DIGITOUR „Насърчаване на туристическия сектор чрез дигитални инструменти и иновации“ (101038133), който е финансиран чрез Европейската изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME), управляваща програмата на Европейската комисия  COSME COS-TOURINN-2020-3-04.

Теодора Жилкова, изпълнителен директор на Българско конгресно бюро – БКБ, и представител на Консултантски Kлъстер Веритас

Ваучерът за повишаване на квалификацията и изграждане на капацитет

е насочен към отделни МСП, които желаят да увеличат своите умения и познания по отношение на дигиталните инструменти и технологии, за да насърчат своята конкурентоспособност и растеж. Целта е да се подобрят дигиталните умения и капацитет на МСП в туризма и да се повишат знанията им за дигиталните инструменти и технологии чрез обучение и индивидуална консултантска подкрепа.

Ваучерът за иновации за сътрудничество,

като той е насочен към групи от МСП, които желаят да си сътрудничат по иновативни проекти на национално или международно ниво. Целта е да се насърчат иновативните идеи за дигитални решения от МСП за подобряване предлагането на продукти и услуги, тяхното управление, маркетинг и промотиране по нови и устойчиви начини. Адаптиране към новите предизвикателства на туристическия сектор и насърчаване на междусекторното и трансграничното партньорство между МСП и заинтересовани страни от бранша, доставчици на иновативни, цифрови и интелигентни решения и нови технологии. Чрез този ваучер ще бъдат насърчавани транснационални проекти за сътрудничество между МСП.

Михаел Видман пред Bgtourism.bg: Разнообразието от предложения е ключова сила за българския туризъм

Разработен е онлайн въпросник, за да се направи оценка на дигиталните нужди на съответните представители на туристическия бранш.

Онлайн формата ще бъде отворена до 22 март.

Отговорите ще позволят по-ясно формулиране на предоставените услуги чрез планираните ваучери и предварителен подбор на потенциални бенефициенти. След проучването ще бъде публикувана конкретна информация за ваучерите и за отворената процедура.

Ето и линк към въпросника.

 

На база на получените предложения, броят на МСП, които ще си сътрудничат по втория вид ваучер, и предложения бюджет на проектните предложения, DIGITOUR очаква да предостави финансова и нефинансова подкрепа на най-малко 138 компании представители от 12 държави. През 26-месечния период на проекта се очаква DIGITOUR да създаде благоприятна и приобщаваща среда за иновации, изграждане и усъвършенстване на европейските МСП в туризма, за да бъдат готови да интегрират иновативни дигитални инструменти в съответствие с техните специфични нужди и да разработват нови предложения и бизнес модели с подкрепата на експерти.

Хотел „Петте елемента“ в Сапарева баня: СПА преживяване от бъдещето

И двата ваучера ще допринесат за постигането на общата цел на проекта за устойчиво повишаване на конкурентоспособността и стабилността на туристическите малки и средни предприятия в Европа, за да се справят с новите предизвикателства на туристическия сектор, като усъвършенстват своите цифрови знания, насърчават иновативни устойчиви идеи и решения и повишават трансграничните и междусекторни партньорства.

Bgtourism.bg продължава да бъде най-четената туристическа медия в България

Консорциумът DIGITOUR е съставен от организации от следните европейски страни – България, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Сърбия и Испания, предоставяйки нагледна картина на европейската туристическа панорама, от север на юг и от изток на запад. Някои от тези страни са сред водещите световни дестинации за международен туризъм, като Франция, Испания, Италия и Германия. Координатор на проекта е Венециански клъстер (Италия).

За текуща информация и новини може да следите страницата на консорциума в LinkedIn ТУК.

Сподели публикацията