Велинград. „СПА хотелите в града и във Велинград и региона затвориха врати с цел превенция здравето на хората, независимо от колосалните загуби, които търпим“, заявяват от Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Велинград и Западни Родопи в благодарствено писмо до финансовия министър Владислав Горанов. Организацията посочва, че изцяло подкрепя взетото решение за обявяване на извънредно положение в страната във връзка COVID-19. „За нас животът, здравето и безопасността на гостите и служителите в обектите – членове на Сдружението, са от първостепенно значение, поради което, осъзнавайки сериозността на положението  спазваме всички разпоредби“, споделят от Сдружението.

Благодарственото писмо на Сдружението

В същото време Европейският съюз за манифест в туризма, гласът на Европейския туристически сектор, излезе със следното изявление за прилагането на спешни мерки с цел ограничаване на въздействието от COVID-19 върху сектора.
Ефектите от огнището вече се усещат в цялата Световна икономика. Икономическата активност спадна и всички данни сочат към значителен спад в районите, засегнати от вируса. Секторът на туризма и пътуванията е особено засегнат. В момента са заложени милиони работни места, докато много малки и средни предприятия (МСП) рискуват да закрият бизнеса си. Подкрепата за туризма трябва да бъде приоритет в отговор на кризи, планове за възстановяване и действия на засегнатите

Европейският съюз за манифест в туризма приветства незабавния отговор, представен от Европейската комисия на 13 март, за смекчаване на социално-икономическото въздействие от избухването на COVID-19. Призоваваме за незабавно прилагане на тези мерки, които следва да бъдат подсилени с допълнителни инструменти, насочени към туристическия сектор. Сега са необходими действия за укрепване на устойчивостта на сектора в дългосрочен план и подготвяне на почвата за бързо възстановяване от тази безпрецедентна криза.
Европейският съюз за манифест в туризма призовава Европейската комисия и Националните правителства бързо да приложат следните спешни мерки:
• Отпускане на временна държавна помощ за сектора на туризма и транспорта от националните правителства;
• Бърз и лесен достъп до краткосрочни и средносрочни заеми за преодоляване на недостига на ликвидност, включително средства, предоставени от ЕС чрез Инвестиционната инициатива за реагиране на CORONA/;
• Фискално облекчение (както на ниво източник, така и на ниво дестинация), като се започне от МСП и се разшири до икономически оператори от всякакъв мащаб;
• Защита на работниците от безработица и загуба на доходи (схеми за работа за кратко време, програми за повишаване на квалификацията и преквалифициране) и подкрепа за самостоятелно заетите участници в туризма;
• Бързо стартиране на Европейската презастрахователна схема при безработица;
• Отлагане на фискални и социални вноски;
• Незабавно преминаване на временна отмяна на слотовете на летището;
• Подкрепящи действия за по-широкото културно поле (изкуства и наследство)
• По-добра координация между националните органи по отношение на привеждане в съответствие на туристическите съвети към засегнатите региони и изискванията към пътниците, които се връщат от тези райони;
• С цел да се гарантира пълно възстановяване вследствие на кризата, призоваваме за прилагането на следните допълнителни мерки:
а/Опростяване на визовите правила за пазарите на дълги разстояния;
б/ Намаляване или отказ от данъци на пътниците (пътнически такси, градски такси и др.);
в/ Подкрепа на дестинации, като увеличат бюджетите си за целите на промоцията, маркетинга и разработването на продукти, веднага щом са готови да посрещнат отново;
Европейският съюз за манифест в туризма обединява повече от 50 Европейски публични и частни организации /www. tourismmanifesto.eu/.

#ОстанетеСиВкъщи

Сайтът bgtourism.bg с инициатива в подкрепа на туристическия бранш

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията