София. До 20 октомври 2020 г. 16:30 ч. е крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Бюджетът е 10 млн. лв. и ще бъде разпределен пропорционално спрямо броя одобрени проекти и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Официално! Потвърден е първият чартърен полет от България до Тунис за 2020 г.

Проектни предложения могат да подават юридически лица или еднолични търговци, регистрирани преди 01.01.2019 г. съгласно Закона за туризма, като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Как пътуваме до Египет?

Туроператорите и туристическите агенти могат да заявяват безвъзмездна финансова подкрепа в размер до 10% от оборота за 2019 г., но не повече от 391 166 лв. Одобреното финансиране може да бъде използвано за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

За да са допустими по процедурата, разходите трябва да са за реално доставени продукти и извършени услуги и да са извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта. Продължителността на един проекта е  3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Павлина Илиева: Доскоро икономиката не ни виждаше, че съществуваме! Туроператори искат 155 милиона лева от държавата, за да оцелеят

Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на следния линк: https://eumis2020.government.bg/

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

2 години bgtourism.bg – Над 2 милиона читатели!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA