Започнаха да правят плащанията! Малки фирми в сферата на туризма са одобрени да получат безвъзмездна помощ до 10 000 лева
Започнаха да правят плащанията! Малки фирми в сферата на туризма са одобрени да получат безвъзмездна помощ до 10 000 лева
Slide
Slide
Slide
Slide

От Асоциацията на банките в България приветстваха решението на БНБ

Българската народна банка прие предложенията на търговските банки за облекчени условия, заради кризата с коронавируса. Вече има възможност за 3 до 6 месеца отлагане на вноските по кредитите и опции за облекчаване на връщането им, съобщи Нова телевизия. Кредитното досие на клиента обаче ще определя всяка конкретна оферта. Отсрочки няма да се правят за бързите заеми от небанкови институции. Няма да се откриват производства срещу длъжници и да се продава имуществото им.

Банките ще отпускат при по-облекчен режим нови заеми на хора, които нямат големи доходи, но получават държавната помощ 60/40 в съотношение с работодателя им. От търговските банки няма да налагат такси на безлихвените кредити от 1500 лева, обещани от правителството.

Ето и пълния текст на съобщението на БНБ:

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. 

лед утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. Насоките на ЕБО бяха приети за спазване с решение на Управителния съвет на БНБ от 3 април 2020 г. и са публикувани на интернет страницата на ЕБО.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например – вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Въпросните кредити трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Предвиждат се три стандартизирани механизма: за отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, отсрочване на главница за до 6 месеца и механизъм, приложим за револвиращи продукти. Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

От Управителния съвет на Асоциацията на банките в България /АББ/ излязоха с позиция, в която приветстват решението на Управителния съвет на БНБ.

От АББ уточняват, че Редът предлага варианти за отсрочване на задължения. Той не представлява възможност за опрощаване или намаляването им, като отлoжeнитe внocĸи ocтaвaт дължими.

АББ обръща внимание на клиентите относно дългия срок на прилагане на реда, както и върху необходимостта да следят внимателно указанията, съобщенията и обявленията на банките на официалните им сайтове, в клоновете им или направени по друг подходящ начин. Това е изключително важно, за да се избегне нежелателното в настоящата епидемиологична обстановка струпване на голям брой хора в офисите на банките. За да минимизират посещенията си в клоновата мрежа, е препоръчително за консултации клиентите да се свързват с банките си чрез дистанционни способи за връзка, призовават от Асоциацията.

За основната група клиенти на банките, които ще продължат да изплащат редовно вноските си по кредити, съгласно договорените погасителни планове, с приемането на реда за отсрочване не настъпват никакви промени, посочват още от АББ.

Банките в България ще продължават да подкрепят домакинствата и бизнеса в тази безпрецедентна ситуация и да изпълняват ключовата си роля на стабилизиращ фактор за икономиката на страната, пишат още в позицията си от Асоциацията на банките в България.

#ОстанетеСиВкъщи

Сайтът bgtourism.bg с инициатива в подкрепа на туристическия бранш

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията