Тракийска куполна гробница (ІV-ІІІ в. пр. Хр.) се намира в покрайнините на едноименното село Мезек в община Свиленград, в могилата Малтепе. Село Мезек е разположено на около 13 км. югозападно от Свиленград. В насипа на могилата през 1902 г. селянин открил бронзова скулптура на глиган в естествен ръст с тегло 177 кг.Находката днес се намира в археологическия музей в Истанбул – Турция, тъй като през 1902 г. този район все още се намирал в границите на Турция. Снимка Руслан Йорданов

с. Мезек, Свиленград. Старото стрелбище в село Мезек, което се намира срещу Тракийската куполна гробница, ще стане Посетителски център за туристи по проекта на общината „Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград”.

Кметът арх. Анастас Карчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.286-0003-C01 по Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.286 – МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Стойността на договора е 192 837,73 лв. без ДДС.

Главните герои в хитовия сериал „Влад“ обичат да почиват в България, били са в Балчик

В проекта се предвиждат иновативни методи за представяне на културно-историческото наследство.

Основната дейност е извършване на ремонт на съществуваща двуетажна сграда в село Мезек и  обособяването й в Посетителски център. Планирани са строително-ремонтни дейности за пълно обновяване на сградата. За целите на функциониране на центъра ще се обособи прожекционна зала, където да се извършват прожекции на туристически информационни материали (филми, презентации, снимки и др.). Залата ще бъде използвана и за провеждане на конференции, обучителни семинари и други културни събития. На втория етаж ще има две зали с  интерактивно оборудване и обзавеждане, където чрез интерактивни модерни технологии ще бъдат представени  историята и културата на района.

Голям интерес към Свиленград от български и чужди туристи! Нашенци търсят културно-исторически туризъм, чужденците идват заради хазарта

Проектът е насочен към подобряване на условията за развитие, съхранение и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на територията на община Свиленград. Посетителският център ще надгражда уникалния туристически продукт на региона.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация! 

Сподели публикацията