Slide
Slide

Видин. Велоалея по поречието на река Дунав се очаква да свърже Видин със Силистра. Очаква се мащабното проектно начинание да бъде подкрепено от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в следващия програмен период като стратегически проект. С финансиране от нея ще се изготви и пълно предпроектно проучване за поречието на реката, което ще има за цел да идентифицира и обоснове изграждането/разширяването на нови мостови съоръжения и речни пристанища. Това обяви във Велико Търново заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя участва в регионален съвет на Националното сдружение на общините в Република България, на което присъстваха кметове на общини и председатели на общински съвети от Северен централен район. Модератори на срещата бяха кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ Даниел Панов и изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева.

Зам.-министър Николова подчерта, че един от приоритетите за развитие на  Северна България е разкриване потенциала на река Дунав като основен транспортен коридор. Това би довело до положителен икономически ефект чрез повишаване на туристическите посещения, подобряване на транспортната свързаност с Румъния и другите Дунавски държави, обмен на стоки и др. „Ресурсът на река Дунав е голям, но ние не се ползваме пълноценно от него“, коментира заместник-регионалният министър. „Това ще са едни от най-важните инвестиции за територията, за да се реализират цели с по-висока добавена стойност за икономическо развитие“, подчерта Николова. Тя обясни, че по отношение на Северен централен район се поставя основен фокус върху трансформация на икономиката за повишаване на стандарта на живот и преодоляване на демографската криза.

„Амбицията на правителството е в следващия програмен период Северен централен район да се превърне в бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация“, коментира още Николова. Три са основните приоритета за постигането на тази цел, които ще се финансират с европейски и бюджетни средства – икономически подем и трансформация, развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж и устойчиво териториално развитие и свързаност. Градовете центрове на растеж в Северен централен район ще са Велико Търново и Русе, стана ясно още по време на срещата. Заедно с Варна двата града ще бъдат включени и в бюджетен клъстер, който с подкрепата на европейските средства  да свърже и развие връзката между Дунав и Черно море чрез изпълнение на общи проекти за постигане на  глобална цел между тях.

Още шест общини в района – Габрово, Севлиево, Свищов, Горна Оряховица Разград и Силистра, ще са бенефициенти на програмата на регионално развитие, като балансиращи центрове за развитие на територията. Фокусът през новия програмен период е върху цялата територия на Северен централен район, без да делим приоритетите на сектори. Създали сме предпоставки да няма бели петна чрез подкрепящо финансиране за останалата територия от програмата за развитие на селските райони, каза Николова.

Ключовите транспортни проекти за развитие на района са завършването на автомагистрала „Хемус“,  изграждането на магистрала Русе – Велико Търново, връзката Русе – Разград и тунелът под връх Шипка. Реализацията им ще създаде предпоставки за по-добро икономическо развитие, а и ще намали обезлюдяването и миграцията в региона. Културно-историческото наследство на района също ще бъде подкрепяно с европейско финансиране, каза още Николова. Тя отчете, че в него са регистрирани 265 недвижими обекта на културното наследство с национално значение.

Пред журналисти зам.-министър Николова информира, че изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е с много добри темпове и няма риск от неусвояване на европейски средства. От бюджета ѝ са договорени 86%, като до края на годината се очаква този процент да надмине 90%. 61% са разплатените средства от договорените. Към момента са финансирани 500 проекта с няколко хиляди обекта в тях. Новият програмен период ще стартира през 2021 г. Очаква се бюджетът за развитие на  регионите да е над 3 млрд. лв., малко по-голям от настоящия програмен период. Проект на бъдещата програма за регионите ще бъде представен пред ЕК в края на месец март.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията