Slide
Slide

Природната забележителност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ

Тюленово. Със заповед № РД-974/30.12.2019 г. на министъра на околната среда и водите, публикувана в бр. 10 от 04.02.2020 г. на Държавен вестник Скалният мост в землището на с. Тюленово, община Шабла е обявен за природна забележителност. Заповедта е на основание чл. 39 във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за защитените територии и писмо на Община Шабла от 08.07.2019 г. с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата, се посочва в заповедта на министъра на околната среда и водите. Площта на природната забележителност е 2,424 дка. В документа още се посочва, че в границите на природната забележителност Скалният мост са забранени строителството с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образования; писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки; поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци. Нарушителите се наказват съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии, се посочва в заповедта. Природната забележителност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Седмичен културен афиш на Община Добрич

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията