Slide
Slide
Slide
Slide

София. Модернизирани винарски изби, проучени редки лозови сортове и популяризиране на характерни за граничния регион между България и Гърция сортове грозде и вино, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това са резултатите от проекти на обща стойност 4,7 млн. лв. за развитие на винения туризъм в пограничните населени места. Средствата са осигурени по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020 г., която се съуправлява от МРРБ.

Виненият туризъм в България – многообразие, ексклузивност и вълнуващи емоции

Над 2,2 млн. лв. са инвестирани по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози”. Той е реализиран в партньорство между Изпълнителна агенция по лозата и виното, Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Изложбен изследователски институт, Солун и Международен гръцки университет, Гърция. Целта на проекта е опазването на лозята, особено попадащите в екологичната мрежа Натура 2000 в пограничния регион. С помощта на учените са предложени мерки за опазване на местните лозови видове от нежелана загуба поради климатични промени и човешки дейности, свързани със земеделието, туризма и градското развитие и въвеждането на нови сортове.

За целта е изградено експериментално поле, в което са засадени лози от застрашени видове. След проучвания в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково са идентифицирани 14 застрашени от изчезване сорта – „Тамянка“, „Керацуда“, „Гергана“, „Димят“, „Сандански мискет“, „Букет“, „Шевка“, „Червен мискет“, „Мавруд“, „Руен“, „Широка мелнишка лоза“, „Памид“, „Рубин“ и „Мелнишки рубин“. Запазването на старите местни сортове, които имат отлична адаптация към районите, допринася за устойчивостта на природните ресурси на местно ниво. По проекта е създаден обучителен център за провеждане на практически занятия за местни фермери и представители на местните власти.

Зарица Динкова: За мен е изключително важно да започнем да говорим за съотношението цена-качество на продукта

Над 1,4 млн. лв. са вложени по проекта „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“ (DIONYSOS). Той е реализиран в партньорство между Аграрен университет – Атина, Гърция, Институт по лозарство и винарство, Плевен, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Агенция за развитие на Кавала – Предприятие на местните власти, Гърция, Федерация на професионалните, занаятчийски и търговски асоциации на Еврос, Агенция за транснационално обучение и развитие, Гърция, Община Кирково и Хасковската търговско промишлена палата.

Той е насочен към повишаване на добавената стойност на лозарството като природно и културно богатство за развитие на винения туризъм, повишавайки привлекателността на района, както и подобряването на опазването на местния ландшафт и биоразнообразие. Проектът промотира култивирането и отглеждането на стари местни сортове лози, подчертава местната културна и производствена идентичност и прилага различни подходи за популяризиране на района като дестинация за енотуризъм.

За целта е проучена идентичността на вината и лозята в региона, изготвен е пътеводител за винен туризъм, обучени са хотели и ресторанти относно видовете вина и техните качества. Създадена е и дигитална платформа за местните винени изби, популяризирани са местната кухня, базирана на виното. В лозарските области са поставени информационни табели, проведени са участия в специализирани панаири, организирани са турове за дегустация на вино.

България – европейска балнео и СПА дестинация, с богато наследство и бъдеще

Над 1,1 млн. лв. са вложени по инвестиционния проект LAKOSTO, който е изпълнен между компаниите VINOS LTD, България и Konstantinos V. Lalikos & Partners, Гърция по мярката за предоставяне на директна помощ за малки и средни предприятия. Чрез него винарската изба на гръцкия партньор е модернизирана със съвременни машини, произведени във Франция, които подобряват характеристиките на гроздето и дават по-качествен продукт. В България е създадена компания за търговия на едро с вино, чиято цел е да се популяризират вината на трансграничния проектен партньор. Чрез създадената база за продажба на вина и дегустационен център се представя не само виното като продукт, но и се създава култура към консумацията на вино и местни традиционни свързани продукти.

Сподели публикацията