София/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Служебният министър на туризма д-р Илин Димитров и Зураб Пололикашвили – генерален секретар на СОТ, официалното ще открият 68-ата сесия на Регионална комисия „Европа“ към Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. Програмата на престижното международно събитие (31 май-2 юни) започва в 9:30 ч. в хотел „София Балкан Палас“.

У нас са пристигнали делегации от близо 40 държави и над 20 министри на туризма. Очаква се България да заеме водещо място в процесите в сферата на туризма и да получи едно от четирите овакантени места в Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023 – 2027 г.

Президентът Румен Радев: Във време на глобални сблъсъци и противоречия туризмът изгражда мостове между народите

Ето какво заяви за Bgtourism.bg д-р Илин Димитров – министър на туризма, по повод домакинството на България:

Без съмнение домакинството на 68-а сесия на Регионална Комисия Европа на СОТ е много сериозно международно признание за страната ни. Нашата кандидатура беше утвърдена от колегите от СОТ без никакви колебания. Това ще даде възможност българският туристически продукт да бъде представен пред изключително широка и професионално ориентирана аудитория – министри, държавници, представители на бизнеса, на академичните среди и др. Би следвало да разглеждаме въпроса от няколко аспекта. Ако подходим от политическа гледна точка, ще открием, че за пореден път София е предпочетена като дестинация на престижна международна проява на СОТ. Нека припомним, че през 2016 г. и 2018 г. бяха проведени в столицата ни общо два конгреса под егидата на СОТ, посветени на световното културно наследство и древните маршрути. Същевременно по време на предстоящата среща ще се извърши изборът на новите членове на Изпълнителния съвет на СОТ за периода 2023 – 2027 г., като

БЪЛГАРИЯ Е КАНДИДАТ ЗА ЕДНО ОТ 4-ТЕ ОВАКАНТЕНИ МЕСТА –

позиция, която вече е заемала на 3 пъти през годините. Категорично мога да заявя, че България е отговорен и предвидим партньор на Световната организация по туризъм. Ние участваме активно в сесиите на организацията и работим активно за изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН с хоризонт до 2030 г., като редица от тях имат пряка връзка с отрасъла на туризма.

Премиерът Гълъб Донев се срещна с генералния секретар на Световната организация по туризъм Зураб Пололикашвили

От гледна точка на икономическите аспекти на взаимодействието със СОТ и интеграцията и на по-широк кръг заинтересовани страни от българска страна и в европейски мащаб, вярвам, че имаме неоползотворен потенциал. Страната ни ще си взаимодейства все по-активно с организацията и с европейските си партньори в развитието на конкретни ниши – нека не забравяме, че в рамките на сесията има тематична конференция, посветена на образованието на кадрите и на СПА и уелнес туризма – точно в посоката, в която целенасочено работим през последната година. Все повече и повече ще се стремим към генериране на по-голяма добавена стойност и да използваме в по-голяма степен елементите на споделената икономика – тема, която разискваме активно и в рамките на формати като ОИСР и Европейската Комисия. От българска гледна точка мога да дам смело следното послание:

НЕКА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА РЕШАВАЩА РОЛЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В СЕКТОРА В ЕВРОПА!

Трябва да отчитаме обстоятелството, че това е заседание на европейските членки на СОТ и от тази гледна точка бих насочил вниманието на колегите върху следните призиви:

Да се грижим за жизнеността и съпротивителните сили на туризма срещу огромните европейски и глобални предизвикателства днес!

Да работим активно за модерното лице на туризма в европейски мащаб!

Нека практикуваме природосъобразен туризъм и да се грижим за устойчивото развитие на отрасъла!

Да направим туризма ползотворно поле за интегрираните индустрии, инициативи и проекти, с грижа за европейската икономика!

Туризмът – средство за успешно прилагане на политики за опазване на културните, природните и икономическите ресурси!  

Смятам, че за начало трябва да комуникираме по правилен начин тези послания и те да достигнат до обикновените хора. Защото, истината е, че всеки може да допринесе с личната си отговорност за това да се наслаждаваме на туризъм, в който имаме повече предвидимост, оптимизъм и успехи.

Илин Димитров: България влиза в новия летен сезон със самочувствие, че предлага качествен туристически продукт

Сподели публикацията