Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2023 г. са 772.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над регистрираните през май 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: други – с 12.0% и почивка и екскурзия – с 8.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 10.1%. Данните бяха изнесени днес от Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 212.4 хил., Гърция – 183.3 хил., Сърбия – 54.2 хил., Румъния – 54.2 хил., Германия – 44.7 хил., Италия – 28.4 хил., Австрия – 24.7 хил., Република Северна Македония – 22.7 хил., Испания – 21.4 хил., Франция – 21.1 хиляди (фиг. 2).

Pegasus Airlines спря полетите между Пловдив и Истанбул

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 37.1%, и със служебна цел – 19.0%. 

През май 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 930.5 хил. (табл. 2 от приложението), или с 15.8% повече в сравнение с май 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (340.1 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2% и достига 476.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 39.0% и Гърция – 24.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 365.4 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 163.0 хил., или 44.6% от посещенията в тази група.

Програмата „Син флаг“ 30 години е еталон за качество на българските плажове

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 185.9 хил., Турция – 163.0 хил., Гърция – 114.5 хил., Украйна – 76.5 хил., Германия – 57.4 хил., Сърбия – 47.0 хил., Обединено Кралство – 32.6 хил., Република Северна Македония – 29.9 хил., Полша – 25.1 хил., Израел – 12.4 хиляди (фиг. 5).

През май 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 50.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 36.3%, и със служебна цел – 13.2%.

¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA