Созопол/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

Интервю със Станимир Георгиев – председател на Българско Движение „Син флаг“

Г-н Георгиев, точно преди 30 години беше поставено началото на Българско Движение „Син флаг“. Разкажете ни кога и как организацията, която отличава плажовете по цял свят, започна да пише своята история у нас?

– Преди 30 години – на 26 юни 1993 година е поставено началото на Българско Движение „Син флаг“. Интересна е историята за възникване на инициативата, като учредители стават директори на туристически комплекси, кметове на морски общини, еколози, представители на научни институти, служители от Комитета по туризъм и др.

Летописецът на Движението и дългогодишен експерт в него инж. Николина Манчева си спомня: „Немските туристически фирми „ТУИ“ и „Некерман“ се обърнаха към Комитета по туризъм, разяснявайки, че изискванията за морския туризъм и яхт-пристанищата нарастват. Посочено бе, че ако България държи да заема достойно място в международния морски туризъм, трябва да се включи в Международната Кампания „Син флаг“, ръководена от Европейската Фондация за Екологично Образование (FEEE) със седалище в Копенхаген.“

Така през лятото на 1993 година започва вълнуващият път на Българско Движение „Син флаг“, като за създаването му, за началния му тласък, за забележителните успехи безспорно трябва да бъде отдадено дължимото на председателя ѝ основател инж. Симеон Мицов, който със своята упоритост, енергия, ерудиция остави значима следа и проправи път за много полезни дела в областта на туризма и опазването на околната среда.

Движението стартира с Програмата „Син флаг“ и печели доверието на Фондацията за екологично образование, като става неин представител за България и първият ѝ член от Югоизточна Европа. Към момента самата Фондация е надскочила границите на Европа с влияние в над 80 държави и над 100 национални организации-членки.

Кои бяха първите кандидатури?

– След дългогодишна и сериозна работа през 1995 година към Фондацията се подават 7 кандидатури на плажове, като е одобрена само тази на Слънчев бряг. Така през лятото на 1995 година Движението развява първия Син флаг на плаж извън тогавашна Обединена Европа.

Какво представлява самата програма?

– „Син флаг“ е Програма, която обединява туристическия и екологичен сектор на местно и национално ниво. Емблематичният Син флаг е най-признатата награда в света за плажове, яхтени пристанища и туристически кораби. За да се постигне стандартът Син флаг, трябва да бъдат изпълнени и поддържани серия от строги критерии, засягащи екологосъобразното управление, екологичното образование, безопасността и достъпността.

Програмата „Син флаг“ обучава, за да защитава. Да защити не само околната среда, но и хората, които живеят в нея, общностите, които зависят от нея, бизнеса, който печели от нея, и екосистемите, които разчитат на нея!

На колко места тази година ще се веят сините флагове в България?

– През настоящата юбилейна 2023 година рекорден за страната ни брой плажове са подали кандидатури за Син флаг и бяха одобрени от Националното жури. Международното жури присъди Син флаг на 21 плажа и едно яхтено пристанище в България за сезон 2023. Това издига престижа на държавата ни като туристическа дестинация и е гаранция за чисти води и сигурност на плажовете, над които се вее синият флаг.

Движението включва и други програми. Разкажете ни за тях?

– Българско Движение „Син флаг“ представлява в България и Програма „Зелен ключ“ на Фондацията за екологично образование, като усилено се стреми да я наложи в страната ни.

„Зелен ключ“ е екологична програма, която цели да повиши еко-информираността и съзнанието на служителите и клиентите на туристическите обекти по света, за да се използват само устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на туристически услуги да се превърне в екологосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към намаляването на използваните ресурси, вода и енергия и икономия на значителни средства.

Наградата Зелен ключ е водещият стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивото функциониране в туристическата индустрия. Този престижен екоетикет представлява ангажимент на бизнеса, че неговите обекти се придържат към високите стандарти, определени от Фондацията за екологично образование. „Зелен ключ“ е еко-етикет за туристически и развлекателни заведения, който се присъжда на хотели и хостели, малки места за настаняване, къмпинги, ресторанти, конферентни центрове, увеселителни паркове и атракции, отговарящи на набор от строги екологични критерии. Получаването на Зелен ключ доказва отговорността им за околната среда и обществото. Наградата Зелен ключ носикакто удовлетворение от усилията по опазване на околната среда и сериозни икономии от разумното управление на ресурсите, така и успешно служи като маркетингово средство.

Към момента 11 хотела са носители на престижния Зелен ключ в страната ни, но Българско Движение „Син флаг“ има амбициозна програма за популяризиране и разрастване на Програма „Зелен ключ“ у нас.

Втората Програма, която Българско Движение „Син флаг“ въвежда за първи път в страната ни, е „Екоучилища“. Тя се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда „Зелен флаг“ се връчва на училищата, които докажат изпълнението на специфични еко-правила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци. Програмата е успешен инструмент, който превръща всяко училище в отговорен за околната среда организъм.

През далечната 1997 година Програмата сертифицира и удостои със Зелен флаг и първото българско Екоучилище – НБУ „Михаил Лъкатник“ в Бургас, а то се оказа и първото Екоучилище в Централна и Източна Европа. Към настоящия момент стотици български училища са част от мрежата на Българско Движение „Син флаг“ и с ентусиазъм прилагат принципите на екологичното образование. Движението, в партньорство с „Девин“ ЕАД, работи по амбициозен проект под надслов „Влез в Зеления кръг“, чиято цел е да приобщи още учебни заведения към мрежата на Екоучилища в България, като я направи най-голямата на Балканите, а „Екоучилища“ да превърне в основополагаща Програма за образование за устойчиво развитие. Фондацията за екологично образование и Програма „Екоучилища“, чиито представител за България е Българско Движение „Син флаг“, са основен партньор на ЮНЕСКО в налагането на инициативата Greening Education Partnership, която цели 50 процента от всички училища да предлагат образование, насочено към промяната на климата, и да бъдат сертифицирани като устойчиви.  

Програма „Екоучилища“ ангажира днешните младежи в защита на утрешната планета. Тя е най-голямата глобална програма за устойчиви училища – започва в класната стая и се разширява към общността, като ангажира следващите поколения в обучение, базирано на действие. Екоучилища е запазена марка и утвърден стандарт, по който се организира работата в учебните заведения в 74 държави. Понастоящем в световен мащаб 59000 учебни заведения, 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители са част от тази глобална Програма.

Най-голямото постижение на програмата е безспорно фактът, че тя създава поколение след поколение от устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Те пренасят със себе си през своя живот поведенческите модели, които възприемат под егидата на Екоучилищата, като на свой ред ще учат следващото поколение на навици и умения, за да бъдат в състояние да направят най-добрия избор за своето бъдеще и това на планетата.

Българско Движение „Син флаг“ е един от пионерите, които съвместно със скандинавските държави, бе инициатор за създаването на Програмата „Учим за гората“ през 2000 година, като през дългите години до момента доказа, че обучението за гората има сериозен опит и традиции в България.

Програмата отразява всички аспекти на взаимодействието между човека и гората: културен, екологичен, икономически и социален, като насърчава учениците да разбират и да се ангажират повече със заобикалящата ги среда. Има за цел да поощри учениците и техните учители и родители да използват гората като образователно средство, като се научат да я ценят и опазват. Още от създаването на Програмата „Учим за гората“ Българско Движение „Син флаг“ успешно прилага нейната философия в училищата и детските градини на България, като изтъква и популяризира жизненоважната роля на гората за нашето оцеляване – от дърветата, които използваме, до кислорода, който дишаме.

В своя дългогодишен път Движението натрупа богат опит в организирането и участието в младежки проекти, включващи конференции и международни младежки обмени.

Много преди настоящите родни инициативи за почистване Българско Движение „Син флаг“ бе дългогодишен представител за България на световната кампания „Почистете света“ и организира ежегодно националните прояви и масови почиствания в цялата страна със забележителен ефект.

Дългогодишното успешно управление на Програмите и реализираните проекти по тях са сигурно доказателство и гаранция за оперативния капацитет на организацията и нейния екип.

В своята 30 годишна история Българско Движение „Син флаг“ е предпочитан партньор на национални и международни организации в реализацията на съвместни инициативи и очаква нови предизвикателства в сферата на екологичното образование, опазването на околната среда и задълбочени сътрудничества със съмишленици, за да превърне заедно с тях света в едно по-добро място.

„Много от първите възпитаници на Българско Движение „Син флаг“ са вече родители и искрено се надяваме, че обучавани по принципите на устойчивото развитие, те имат изградено екологично съзнание и обострена сетивност към наболелите екологични проблеми, която умело предават на своите наследници.

Удовлетворението, че си повлиял безброй деца, които носят българската природа в сърцето си и милеят за околната среда, както и възрастни, на които не е безразлично какво бъдеще завещават на децата си, е безценно.“

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA