Slide
Slide

Златни пясъци. Продължава сагата относно преместваемите обекти в Златни пясъци. Изпълнителният директор на „Златни пясъци“ АД Кирил Кирилов съобщи в писмо до Bgtourism.bg, че през последните дни служители на Община Варна извършват целенасочени проверки на извършваната търговска дейност в преместваеми обекти на територията на комплекса.

Илин Димитров: Скиците за поставяне на бараки в „Златни пясъци“ са законни

Ето и цялото изявление:

В последните дни служители на Община Варна извършват целенасочени проверки на извършваната търговска дейност в преместваеми обекти на територията на к.к. „Златни пясъци“, които са разположени в имоти на „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой -Златни пясъци“ ООД и „Голдън Турс“ ЕООД. Наемателите на обектите са заплашвани със санкции, тъй като за поставянето на обектите не са издадени съответните разрешения.

Обстоятелството за обектите да няма издадени разрешения за поставяне се дължи на безочливото нарушаване на закона от страна на общинската администрация. Отговорните служители на Общината продължава повече от два месеца да не се съобразяват с влезлите в сила съдебни решения, въпреки че са задължени да ги изпълнят и да издадат на основание на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК исканите от нас административни актове. Принципът за  върховенство на закона няма действие във варненската общинска администрация. Очевидно е също, че някои длъжностни лица в Община Варна се приемат като недосегаеми  от закона.

Действията на общинските чиновници са натиск срещу нашите дружества.

Видна е целта да бъдат засегнати бизнесинтересите на икономическата група „Златни пясъци“. Трябва да се има предвид, че действията им засягат и интересите на над сто фирми, които оперират в преместваемите търговски обекти в к.к. „Златни пясъци“, както и труда на стотици техни служители и работници.

Заявяваме за пореден път, че ако претърпим икономически загуби от бездействието на общинската администрация да издаде исканите от нас на безспорно законно основание разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност,

няма да се колебаем да търсим обезщетяване

на претърпените вреди чрез съда. Обезщетението ще се плати не от кмета и от отговорните и подчинени нему длъжностни лица, а от бюджета на гражданите на Варна.

Ние не се колебаем да изискваме от компетентните органи предприемане  на  действия за налагане на предвидените в закона наказания на виновните длъжностни лица в общината. Ще продължим да разгласяваме на обществото чрез медиите погазването на закона от високопоставените  служители на Община Варна.

Губи само морският туризъм от този безумен летен сериал “общини срещу национални курорти”

Сподели публикацията