Каварна. 400 000 лева без ДДС са необходими за довършването отсечка по пътя Топола – м. Иканталъка, която свързва общините Каварна и Балчик. Пътният участък на територията на община Балчик е завършен и маркиран, но малка отсечка на територията на община Каварна се отличава с дупки и опасен релеф, който може да причини тежки инциденти. Този път е с уникална панорамна гледка край морето и често се използва от туристите за предвижване между населените места.

Част от пътя на територията на Община Балчик, снимка Община Балчик

Не е за вярване! Вижте как изглежда красивия път край морето от Балчик до румънския град Мангалия

Така изглежда грозната отсечка на пътя в община Каварна, която не е асфалтирана и вкарва пътуващите от един свят в друг

Това сигнализираха читатели на bgtourism.bg, които изпратиха и снимки. От Агенция Пътна инфраструктура посочиха, че това е част от общинския път между град Балчик и село Топола, който започва от първокласния път I-9 Каварна-Балчик, преминава през с. Топола, местността Икантълъка, Балчик, местността Тузлата, Балчик и Албена и излиза отново на първокласния път I-9. Ангажиментът за поддържането на отсечката е на съответната община, през чиято територия преминава трасето.

От администрацията на Каварна потвърдиха, че в момента се изпълнява рехабилитация на пътя в частта му на територията на Общината, финансирана по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2024-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
„За съжаление в инвестиционния проект не е залегнала рехабилитацията на целия път. При така стеклите се обстоятелства на територията на община Каварна остават за рехабилитиране около 800 метра, за които в момента не е осигурено необходимото финансиране. По груби сметки довършването на пътя би излязло около 400 хиляди лева без ДДС, като точната стойност ще бъде определена след изработване на инвестиционен проект. При добра финансова дисциплина и изплащане на натрупаните задължения от предишното ръководство на общината, средствата ще бъдат осигурени за следващата 2021 г. През тази година планираните средства за текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Каварна са в размер на 95 хиляди лева.“, съобщи за bgtourism.bg кметът на община Каварна Елена Балтаджиева.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията