Slide
Slide
Slide
Slide

София. Правителството одобри Годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори през 2018 г., изпълнението на включените в актуализирания План за действие на държавните концесии за периода 2019 — 2020 г. проекти и сключените концесионни договори през 2019 г. от министъра на туризма и Годишен доклад на комисията за контрол на действията на длъжностните лица по изпълнението на концесионните договори за 2019 г.

В отчета и доклада е отчетено изпълнението на концесионни договори за морски плажове за 2018 г. и 2019 г., изпълнението на включените в актуализирания План за действие на държавните концесии за периода 2019 – 2020 г., проекти и сключените концесионни договори през 2019 г. от министъра на туризма.

Анализът на отчета и доклада показва, че контролът е осъществяван редовно и системно чрез проверки на място и геодезически мониторинг. Във всички случаи на констатирано неизпълнение са отправени покани за доброволно изпълнение, а при съществено неизпълнение са налагани санкции.

За съществено и системно неизпълнение от страна на концесионерите през 2019 г. по предложение на министъра на туризма с Решения на Министерския съвет едностранно са прекратени 4 концесионни договора.

През 2019 г. Министерството на туризма отчита събираемост от постъпили приходи общо от концесии (в т.ч. от концесионни възнаграждения, глоби, неустойки, лихви и санкции) в размер на общо 12 488 810 лева с ДДС. За 2019 г. приходите от глоби, неустойки, лихви и санкции по концесионни договори са в общ размер на 212 934 лева.

Големите туроператори: България се намира на едно от предпочитаните места за туризъм

#ОстанетеСиВкъщи и „ИзберетеВаканциявБългария

Онлайн туристическо изложение „Резервирай в България“ ще се проведе от 8 до 10 май

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията