Slide
Slide

Каварна. Астрономическа обсерватория с автоматизиран купол е монтирана в двора на кметството в село Камен бряг. Тя е доставена и монтирана в изпълнение на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Проектът се реализира от Природонаучен музеен комплекс Констанца в партньорство с Исторически музей Каварна, Военноморската академия „Мирчя чел Бътрън“ и Национален колеж „Мирчя чел Бътрън“. Инвестициите по проекта са насочени към използването на новите технологии в наблюдение на небесните тела като основа за развитие на нов за региона на Каварна туризъм – научния, с фокус върху астрономията.

Руслан Йорданов пред ученици в Каварна: Бъдещето на туризма в България принадлежи на професионалистите, на креативните, на хората с достойнство и отношение към професията

В рамките на проекта е изготвена Стратегия за развитие на природното и културно наследство в трансграничния район чрез неговото възстановяване и популяризиране. Въз основа на направените проучвания са разработени и два туристически маршрута:

Маршрут №1 „По пътя на птиците и езерата на Добруджа“ включва забележителности от територията на Добричка област: Водопадите, Ботаническа градина и Тузлата /Балчик/, Чешмите /Каварна/, музей „Добруджа и морето“, залив Болата, и от територията на окръг Констанца, Румъния – Калатис (Мангалия), Томи (Констанца), Хистрия (Истрия).

Маршрут №2 „Скални феномени и културно-историческото наследство на Добруджа“ включва Регионален исторически музей Добрич, крепост Залдапа /Крушари/, Крепост Палматис /Оногур/, Крепост Дионисополис и храм на Кибела /Балчик/, Исторически музей Каварна, Крепостта Бизоне и хълм Чиракман /Каварна/, а от територията на Румъния –  Крепост и музей Калатис, Мангалия,  Констанца – Античен град,  Музей за национална история и археология и Римска сграда с мозайка, Крепост Хистрия, Музей Адамклиси, Музей и Крепост Аксиопол, Крепост Улметум.

По проекта са разработени три нови туристически продукта:

  • „Навигация по звездите“ съчетава научния компонент с любовта към морето. Чрез него туристът ще се научи как да се ориентира в Черно море, използвайки нощното небе като ориентир.
  • „Origins“ (Корени) е туристически трансграничен маршрут в района на Констанца-Добрич, който обхваща археологически обекти, представени по атрактивен и интерактивен начин във виртуална реалност. За тази цел Историческият музей в Каварна и Планетариумът ще разполагат със специални очила, за може туристът да получи ново преживяване, базирано на виртуалната и добавена реалност.
  • „Лагери на астрономията“ дава възможност на туристите да изследват небето с телескопи, като се възползват от най-добрите налични точки за наблюдение в трансграничния район Констанца-Добрич, снабдени с най-нова техника (телескопи, камери, обсерватория). Изцяло е обновен Планетариумът в Констанца с техника от ново поколение. Историческият музей в Каварна обогатява дейността си чрез мобилен телескоп за дневни и нощни наблюдения и астрономическа лаборатория.

Край Каварна вдигнаха каменно бижу, което може да се превърне в чуден хотел (снимки+видео)

В рамките на този продукт в двора на кметството в село Камен бряг е монтирана астрономическа лаборатория с автоматизиран купол. Предстои тя да се оборудва със стационарен телескоп и  астрономическа камера, които са в процес на доставка. Мястото е съобразено с близостта на археологически резерват „Яйлата“, който е включен в маршрут „Скални феномени и културно – историческото наследство на Добруджа“ в разработената обща стратегия по проекта. Обсерваторията позволява 360-градусов обзор. Там ще се организират дни за наблюдение на интересни астрономически събития, както и провеждане на занятия с  ученици и студенти от региона.

Общ бюджет на проекта: 1 473 253.99 евро, от които 1252265.87 евро от ЕФРР. Общият размер на допустимите разходи на партньора – Исторически музей Каварна, е 180 487.04 евро, от които 153 413.98 евро от ЕФРР, 23 461,52 евро – национално съфинансиране, и 3 611.54 евро – собствен принос на партньора.

Общата стойност на астрономическата обсерватория, стационарния телескоп, камера и мобилен телескоп, закупени от Историческият музей в Каварна,  възлиза на 68 768 евро, без ДДС.

За реализирането на дейностите по проекта Историческият музей в Каварна се подкрепя от община Каварна.

Сподели публикацията