Slide
Slide
Slide
Slide

София. 212 големи български туроператори няма да получат достъп до 16.5 млн. лв. помощ за възстановяване на вземания на клиенти за неосъществени пътувания през 2020 г. Това ще доведе до трусове в сектора, алармират от Обединение „Бъдеще за туризма“. Затова организацията настоява за спешна промяна на ПМС №197/ 18.06.2021 г.

Нормативът внася три съществени нови обстоятелства, които диаметрално променят философията на закона за извънредното положение – от една страна, и са счетоводно неизпълними – от друга, считат от Сдружението, което днес даде пресконференция в Пресклуба на БТА.

Видео от пресконференцията тук

Трите нови условия са заявени на 15 юни, а се отнасят за събития със стара дата. Туроператорите е трябвало към 5 април да осчетоводи дължимите към клиентите суми и да са издали за тях кредитни извествия. Съгласно Закона за счетоводството обаче, издаде ли се такъв документ, вземанията стават изискуеми в едноседмичен срок. Второто обстоятелство е уверение от доставчиците ни, че блокираните при тях пари са невъзстановими. Най-нелепо е третото условие – туроператорът да няма ликвидни средства към 5 април, което означава да не е разполагал с пари и активи, за да се разплати с клиентите си. В такава ситуация обаче, той би следвало да е обявил неплатежоспособност, а към датата на приемане на постановлението – очевидно да е в процедура по несъстоятелност„, обяснява Павлина Илиева, председател на ОБТ.

От ОБТ и БАТА настояват за спешна промяна на норматива. В този час представители на туроператорите са на среща в Министерството на туризма за обсъждане на казуса.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията