Снимки Руслан Йорданов
Slide
Slide

Добрич. В Добрич поставиха началото на тристранен международен проект, по който бъдат създадени общо 27 продукта за креативен туризъм. Партньори са страните България, Грузия и Украйна.

Общата цел на проекта „Туризъм, културно наследство и креативност“ е да допринесе за развитието на иновативен творчески туризъм и културни продукти на база на местното културно наследство.

Проектът ще се изпълнява до 26 декември 2022 г. Той се осъществява с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“, финансирана от Европейския инструмент за съседство.

Бюджетът на проекта е на стойност 900 173 евро (1 760 558, 35 лева).

Водещ партньор по проекта е Грузинският център за изкуства и култура в град Тбилиси (Грузия), а партньори са: Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „Еврика““ – град Добрич, Фондация за развитие на град Николаев, Украйна, както и Националната агенция за опазване на културното наследство на Грузия.

Ще бъдат проведени 10 обучения за 140 участници на територията на всеки партньор с акцент върху създаване на управленски продукти за креативен туризъм.

През периода септември-ноември 2021 г. се планира създаване и тестване на 9 продукта за креативен туризъм в област Добрич, които ще бъдат реализирани с професионалната помощ на двама консултанти. Новите продукти ще бъдат популяризирани чрез уеб платформа, която ще бъде създадена по проекта. Част от продуктите ще бъдат презентирани във фестивала на занаятите EthnoFest в Тбилиси.

Очаква се проектът да допринесе за съживяване на туристическия бранш след тежките периоди на пандемия и ще привлече туристи и гости в места, далеч от урбанизираните курорти.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията