Slide
Slide

Браншова организация е готова да се обърне и към ЕК заради казуса с помощта за туроператорите и туристическите агенти

София. Национална агенция за приходите извършва проверки на 761 фирми от бранш туризъм и ресторантьорство, получили финансова помощ по първа и втора фази на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Те са селектирани на база оценка на риска сред общо 5 210 подпомогнати дружества, развиващи дейност в туристическия сектор и ресторантьорството. Получената от тях финансова помощ в рамките на първите две фази е на стойност над 35 860 000 лв. В хода на контролните действия, 33 от фирмите доброволно са възстановили получените средства, за над 100 от проверяваните не са открити нарушения, при останалите дружества проверките продължават, уточняват от НАП. Контролните действия целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение.

Общо 56 от проверяваните фирми  в сектора туризъм и ресторантьорство не са подали отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. След изтичане на срока за отчитане по фаза 1 и 2 НАП направи 3 информационни кампании като подпомогнатите дружества бяха информирани, че ако не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи да възстановят получената помощ ведно с лихвите.
Преди старта на проверките, фирмите бяха уведомени от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. Подробности и възможностите за възстановяване на получената помощ  са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с оборотен капитал в сайта на НАП „Възстановяване на получени средства по програма „Подкрепа с оборотен капитал за МСП“ или на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Дружествата, подлежащи на проверка, са получили и уведомление за това и чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020). От НАП периодично напомняха на фирмите, които са получили подпомагане, да следят системата, за да са сигурни, че не са пропуснали информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си.
„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 166 от ДОПК. В чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП) е предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им“, напомня заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

От Обединение „Бъдеще за туризма“ ще имат днес среща с ръководството на Националната агенция за приходите (НАП), на която ще постави проблемите на туроператори и туристически агенти, които са изправени пред риска да възстановят получената финансова подкрепа, съобщи БТА. Това обяви на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Павлина Илиева – председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти Обединение „Бъдеще за туризма“ (СТТА ОБТ). НАП започна масови проверки на такива фирми, които са получили помощ по програми BG16RFOP002-2.095 и BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Силно се надяваме да постигнем яснота по време на срещата в НАП, каза Димитър Балтов – заместник-председател на УС на СТТА ОБТ. Ако това не се случи, от ОБТ ще поискат среща с финансовия министър. След това сме готови да се обърнем и към ЕК, защото смятаме, че това което се случва, не е в духа на мярката, на тази помощ, на целта на тези помощи, които ЕС е отпуснал и са били изхарчени правомерно за възстановяване и поддържане на тези фирми, заяви Балтов.

Илиева също изрази надежда за постигане на споразумение с НАП. Целта е да обясним ситуацията, защото при туроператорите и туристическите агенти счетоводството е по-различно. Имаме два пъти осчетоводяване на едни и същи документи – веднъж за ДДС, защото сме на маржово ДДС и по стандарт 18, по който всяка фирма в България се осчетоводява, коментира Илиева.

Тя посочи, че на срещата ще се обърне внимание, че браншът работи по Закона за туризма и по съответните понятия, регламентирани в него. Фирмите разчитат по време на срещата в НАП да се постигне съгласие по възможността при евентуално непризнаване на съответни фактури, те да имат право да ги заменят, както и да се вземе решение за това дали в досието на потърпевшата фирма ще остане, че е била некоректен получател на европейски средства. Това ще бъде страшно неприятно, особено с новия период на европейските помощи, допълни Илиева.

Тя съобщи, че през 2019 г. са били регистрирани 2448 туроператорски фирми, в момента ще бъдат поверени 770 от тях. Това означава, че ако има връщане на суми по този повод с оборота – за България или за чужбина, ще бъдат поставени в неравностойно положение фирмите, които ще трябва да възстановят суми, спрямо тези, които не са проверявани и са получили суми за същия период, изтъкна Илиева. От проблема се очаква да бъдат засегнати около 3000 души, заети в тази дейност – код 79 – туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации.

От ОБТ определят като недопустимо да се променят условията за кандидатстване – почти година след отпускането, усвояването и отчитането на целевите средства. Писмата от НАП, изпратени до проверяваните компании, гласят, че са засечени несъответствия при кандидатстването и се изисква предоставянето на допълнителни документи и декларации.

Сподели публикацията