Slide
Slide

Брюксел/София. Днес Европейският съвет прие актуализирана препоръка относно временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС. Направените изменения са в отговор на развитието на пандемията, нарастващото ваксинационно покритие и прилагането на бустерни дози, както и признаването на все повече сертификати, издадени от трети държави, като еквивалентни на цифровия COVID сертификат на ЕС. Новата препоръка ще започне да се прилага от 1 март 2022 г.

Съгласно тази препоръка ограниченията във връзка с COVID-19 следва да се прилагат, като се вземат предвид както ситуацията в третата държава, така и индивидуалният статус на лицето. Държавите членки следва да разрешават неналожителните пътувания за лица, които са ваксинирани с ваксина, одобрена от ЕС или СЗО, преболедували лица и всички лица, пътуващи от държава в списъка на ЕС. За някои от тези пътници може да се прилагат допълнителни мерки, като например PCR тест преди пътуването.

Ваксинирани и преболедували лица

Държавите членки следва да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС за лица, ваксинирани с ваксина, одобрена от ЕС или СЗО, ако те са получили последната доза от първичната ваксинация най-малко 14 дни и не повече от 270 дни преди пристигането си или имат поставена бустерна доза.

Държавите членки следва да премахнат временното ограничение на неналожителните пътувания и по отношение на лица, които са преболедували COVID-19 в рамките на 180 дни преди пътуването си до ЕС.

За лица, ваксинирани с одобрена от СЗО ваксина, държавите членки могат да изискат и отрицателен PCR тест, направен най-рано 72 часа преди заминаването, както и да прилагат допълнителни мерки, например карантина или изолация. Отрицателен PCR тест преди заминаването може да се изисква и за лица, преболедували COVID-19, както и за лица, които са ваксинирани с одобрена от ЕС ваксина, но не притежават сертификат на ЕС или еквивалентен сертификат.

Деца

На деца на възраст над 6 години и под 18 години, които отговарят на условията, определени за възрастните, следва да бъде разрешено да пътуват.

Освен това на всички останали деца на възраст над 6 години и под 18 години следва да бъде разрешено да пътуват с отрицателен PCR тест, направен най-рано 72 часа преди заминаването. Държавите членки могат да изискват допълнително тестване след пристигането, както и карантина или самоизолация.

За деца на възраст под 6 години не следва да се прилага тестване или допълнителни изисквания.

Държави в списъка на ЕС

Съгласно новите правила, за да се премахнат ограниченията на неналожителните пътувания за всички пътуващи от дадена трета държава, броят на случаите на COVID-19 на 100 000 жители през последните 14 дни се увеличава от 75 на 100. Увеличава се и седмичният процент на тестване на 100 000 жители – от 300 на 600 души.

Продължават да се прилагат други съществуващи критерии, включително стабилна или низходяща тенденция при новите случаи, 4-процентен праг на положителните проби от всички направени тестове, напредък във ваксинацията, наличие на варианти, пораждащи безпокойство или интерес, както и цялостният отговор на COVID-19 в държавата. Реципрочността следва да продължи да се взема предвид според конкретния случай.

Същевременно в актуализираната препоръка се посочва, че е целесъобразно да се помисли за преминаване към изцяло индивидуален подход. За да се даде време на трети държави да увеличат ваксинационното си покритие, Комисията следва да преразгледа препоръката до 30 април 2022 г., за да се обмисли заличаването на списъка с държави. Комисията следва да докладва на Съвета и по целесъобразност да му представи предложение за заличаване на списъка.

Контекст

На 30 юни 2020 г. Съветът прие препоръка относно постепенното премахване на временното ограничение на неналожителните пътувания в ЕС. Препоръката включваше първоначален списък на държави, за които държавите членки следва да започнат да премахват ограниченията за пътуване по външните граници, като този списък се преразглежда на всеки две седмици.

Основните елементи на препоръката бяха актуализирани за последен път на 20 май 2021 г. Актуализацията включваше изменение на критериите за добавяне на трета държава в списъка, въвеждане на възможността държавите членки да приемат доказателства за ваксинация и създаване на механизъм на „аварийната спирачка“, за да се реагира на варианти, пораждащи безпокойство или интерес.

Препоръката на Съвета не е правно обвързващ инструмент. За прилагането на съдържанието ѝ отговорност носят органите на държавите членки.

Сподели публикацията