Летище София, снимка Руслан Йорданов

София. По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Ръст се наблюдава при всички дейности, като той е най-голям при „Въздушен транспорт “- с 14.9%, и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 13.7%.

Стела Балтова прогнозира начало на активния сезон на 4-5 юни (видео)

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 9.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. Най-съществен ръст е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (35.2%) и „Дейности в областта на информационните технологии“ (15.9%). Намаление се наблюдава при „Далекосъобщения“ – с 1.8%.

Wizz Air пуска полети от София до родния град на Пабло Пикасо и Антонио Бандерас

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо предходното тримесечие е отчетено при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 49.2%. Понижение е регистрирано при „Рекламна дейност и проучване на пазари“ -с 3.0%, и „Дейности по почистване“ -с 0.6%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1.9% над равнището на същото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръсте отчетен при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 25.3%.

Съществен спад се наблюдава при „Въздушен транспорт“ – с 25.9%

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 15.8% по-висок през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Значителен ръст се наблюдава при „Дейности в областта на информационните технологии“ – с 21.3%, „Информационни услуги“ – с 18.0%, и „Радио-и телевизионна дейност“ – с 14.2%. Намаление е регистрирано при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (4.5%) и „Издателска дейност“ (2.6%).

При Други бизнес услуги най-голям ръст спрямо първото тримесечие на 2020 г.  е отчетен при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ -с 27.9%, и „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 15.1%, докато

спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 53.7%.

  • Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“,„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA