Slide
Slide

Дубай. Изминаха първите три месеца от откриването на световното изложение „Експо 2020 Дубай“ – най-голямото световно универсално изложение и международни събитие по продължителност и посещаемост, което продължава до 31 март 2022 г. Темата на това издание е „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето“.

На територия от 438 хектара са разположени павилионите  на 192 държави в 3 тематични области – “Мобилност”,  “Устойчивост” и “Възможност”. Павилионът на България е в сектор „Мобилност“.

Всяка от държавите – участнички показва своя принос към световното културно, технологично и икономическо развитие чрез своите собствени постижения. България е представена като център на иновациите и технологиите, който стимулира мобилността на хора и стоки, на идеи, връзки и взаимодействие: между Изтока и Запада, между религии и култури, между минало и бъдеще, между природа и туризъм, между икономика и общество, между хора и технологии.

Целта на българското участие е създаването на траен и положителен образ на бизнеса и културния живот с цел повишаване на инвестициите в отделните сектори на икономиката.

Откриват прилика между логото на „Експо 2020 Дубай“ и българското златно съкровище

След активната културна и бизнес програма през октомври и ноември, бизнес календарът през декември започна с тема, посветена на кръговата икономика.

„Лов за въглерод: Какво точно е CO2? Как се отразява на нашата планета и какво можем да направим, за да спрем вредното му влияние?”- това беше темата, с която се включи Надя Панева. Тя работи върху докторската си дисертация в Швейцарския федерален технологичен институт и изследва мащабните планетарни процеси във вътрешността на земята.

В бизнес събитието в българския павилион се включиха също доц. д-р Евгения Ковачева и доц. д-р Веселин Чантов от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Темата на тяхната презентация беше „Зелено мислене и зелена нагласа“. Учените представиха българската кръгова икономика и зелените технологии като акцентираха върху новите методи и начини за намаляване на отпадъците, неефективността на процесите и възможностите за тяхното оптимизиране, методите за намаляване, повторна употреба и рециклиране, иновативните продукти и новите разработки в частния сектор.

Доц. д-р Веселин Чантов (УниБит), доц. д-р Евгения Ковачева (УниБит) и Галина Райчева

Третата презентация във форума в българския павилион, посветен на кръговата икономика, беше свързана с бъдещето на диамантения полупроводник и как е възможно той да революционизира света.

На 16 декември се проведе второто бизнес събитие през декември, част от тематичната бизнес седмица на „Експо 2020 Дубай“: „Знание и учение“ (12 – 18 декември 2021 г.).

Темата на конференцията в българския павилион беше „Дигиталната трансформация на уменията и образователните предизвикателства“.

„Развитие на високоефективна дигитална образователна екосистема“ и „Европейско образование и социални медии“ бяха темите на лекциите на учени и изследователи от УниБит. Лектори бяха проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д-р Тереза Тренчева и проф. д-р Христина Богоева.

Проф. Богоева беше поканена да гостува във вечерно предаване на Абу Даби ТВ, където разказа за системата на българското образование.

„Експо 2020“ в Дубай: Иновативен бизнес, принцеси, шампиони, музика и фотография – през ноември в българския павилион

Проф. д-р Тереза Тренчева (УниБит) в Абу Даби ТВ

„Светът днес прави дебата за „смисъла и съдържанието“ на висшето образование не само изключително интересен, но и доста сложен. Образованието в неговата класическа, академична форма губи дължимото си значение и все повече предстои образованието да се ориентира към подготовка на днешните млади хора как да придобият практически, а не теоретични способности и умения“, коментираха учените от УниБит.

„От тази противоречива позиция произтича тезата, че без адекватна и радикална промяна сегашната европейска система за висше образование не се справя с новите глобални предизвикателства и няма да може да се справи с бъдещите.“

Проф. д-р Тереза Тренчева (УниБит), проф. д.ик.н. Стоян Денчев (УниБит), Галина Райчева (изп. директор на „България Експо 2020“), проф. д-р Христина Богоева (УниБит).

Автоматизирайте бъдещето – българският потенциал в областта на роботиката и автоматизацията“ беше темата на онлайн презентацията на Кристиян Михайлов. Той обсъди потенциала в областта на роботиката и автоматизацията.

Г-н Михайлов е съосновател и част от Управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация.

В презентацията си той представи ролята на технологичното образование, нуждата от развитие на хардуерни инкубатори финансирани от бизнеса и срещата между ученици и високотехнологични родни компании. Михайлов акцентира на родните разработки по роботика, които носят добавена стойност в иновационния цикъл като посочи примери от практиката за ролята на изкуствения интелект в българското образование.

Кристиян Михайлов има повече от шест години опит в разработването на стартиращи компании, работа в системни интегратори и аутсорсинг компании в областта на автоматизацията, информационната сигурност и Интернет на нещата. Кристиян е съавтор на доклада за българските успехи в роботиката и автоматизацията. Някои от инициативите, за които той отговаря, са ‘’училищата срещат иновациите’’ и първият виртуален образователен инкубатор за роботика.

Последната презентация на втората за месеца бизнес конференция беше посветена на „най-краткият път към преоткриване на бъдещето“ чрез премахване на всички задръжки“. Лекторът Явор Киряков е учител и ръководи Университет за деца – образователна неправителствена организация. Киряков има дипломи по икономика, политически науки и педагогика. В момента работи върху докторантурата си по дидактика по темата за базирано на запитване обучение, приложено в неформалното образование.

Явор Киряков смята, че неформалното образование е най-краткият път за срещане на иновациите в областта на образованието и тяхното успешно внедряване в масов мащаб.

Останалите събития до края на месец декември са част от културния календар на българския павилион. Страната ни се представя чрез своя фолклор и таланти в други сфери на изкуството, като кулминацията е планирана за 9 февруари 2022 г., когато световната публика на „Експо 2020 Дубай“ ще може да присъства на тематичен „Ден на България“. Бизнес събитията продължават през 2022 година.

Сподели публикацията