Дубай. Изминаха първите три месеца от откриването на световното изложение „Експо 2020 Дубай“ – най-голямото световно универсално изложение и международни събитие по продължителност и посещаемост, което продължава до 31 март 2022 г. Темата на това издание е „Свързвайки умовете, създаваме бъдещето“.

На територия от 438 хектара са разположени павилионите  на 192 държави в 3 тематични области – “Мобилност”,  “Устойчивост” и “Възможност”. Павилионът на България е в сектор „Мобилност“.

Всяка от държавите – участнички показва своя принос към световното културно, технологично и икономическо развитие чрез своите собствени постижения. България е представена като център на иновациите и технологиите, който стимулира мобилността на хора и стоки, на идеи, връзки и взаимодействие: между Изтока и Запада, между религии и култури, между минало и бъдеще, между природа и туризъм, между икономика и общество, между хора и технологии.

Целта на българското участие е създаването на траен и положителен образ на бизнеса и културния живот с цел повишаване на инвестициите в отделните сектори на икономиката.

Откриват прилика между логото на „Експо 2020 Дубай“ и българското златно съкровище

След активната културна и бизнес програма през октомври и ноември, бизнес календарът през декември започна с тема, посветена на кръговата икономика.

„Лов за въглерод: Какво точно е CO2? Как се отразява на нашата планета и какво можем да направим, за да спрем вредното му влияние?”- това беше темата, с която се включи Надя Панева. Тя работи върху докторската си дисертация в Швейцарския федерален технологичен институт и изследва мащабните планетарни процеси във вътрешността на земята.

В бизнес събитието в българския павилион се включиха също доц. д-р Евгения Ковачева и доц. д-р Веселин Чантов от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит). Темата на тяхната презентация беше „Зелено мислене и зелена нагласа“. Учените представиха българската кръгова икономика и зелените технологии като акцентираха върху новите методи и начини за намаляване на отпадъците, неефективността на процесите и възможностите за тяхното оптимизиране, методите за намаляване, повторна употреба и рециклиране, иновативните продукти и новите разработки в частния сектор.

Доц. д-р Веселин Чантов (УниБит), доц. д-р Евгения Ковачева (УниБит) и Галина Райчева

Третата презентация във форума в българския павилион, посветен на кръговата икономика, беше свързана с бъдещето на диамантения полупроводник и как е възможно той да революционизира света.

На 16 декември се проведе второто бизнес събитие през декември, част от тематичната бизнес седмица на „Експо 2020 Дубай“: „Знание и учение“ (12 – 18 декември 2021 г.).

Темата на конференцията в българския павилион беше „Дигиталната трансформация на уменията и образователните предизвикателства“.

„Развитие на високоефективна дигитална образователна екосистема“ и „Европейско образование и социални медии“ бяха темите на лекциите на учени и изследователи от УниБит. Лектори бяха проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д-р Тереза Тренчева и проф. д-р Христина Богоева.

Проф. Богоева беше поканена да гостува във вечерно предаване на Абу Даби ТВ, където разказа за системата на българското образование.

„Експо 2020“ в Дубай: Иновативен бизнес, принцеси, шампиони, музика и фотография – през ноември в българския павилион

Проф. д-р Тереза Тренчева (УниБит) в Абу Даби ТВ

„Светът днес прави дебата за „смисъла и съдържанието“ на висшето образование не само изключително интересен, но и доста сложен. Образованието в неговата класическа, академична форма губи дължимото си значение и все повече предстои образованието да се ориентира към подготовка на днешните млади хора как да придобият практически, а не теоретични способности и умения“, коментираха учените от УниБит.

„От тази противоречива позиция произтича тезата, че без адекватна и радикална промяна сегашната европейска система за висше образование не се справя с новите глобални предизвикателства и няма да може да се справи с бъдещите.“

Проф. д-р Тереза Тренчева (УниБит), проф. д.ик.н. Стоян Денчев (УниБит), Галина Райчева (изп. директор на „България Експо 2020“), проф. д-р Христина Богоева (УниБит).

Автоматизирайте бъдещето – българският потенциал в областта на роботиката и автоматизацията“ беше темата на онлайн презентацията на Кристиян Михайлов. Той обсъди потенциала в областта на роботиката и автоматизацията.

Г-н Михайлов е съосновател и част от Управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация.

В презентацията си той представи ролята на технологичното образование, нуждата от развитие на хардуерни инкубатори финансирани от бизнеса и срещата между ученици и високотехнологични родни компании. Михайлов акцентира на родните разработки по роботика, които носят добавена стойност в иновационния цикъл като посочи примери от практиката за ролята на изкуствения интелект в българското образование.

Кристиян Михайлов има повече от шест години опит в разработването на стартиращи компании, работа в системни интегратори и аутсорсинг компании в областта на автоматизацията, информационната сигурност и Интернет на нещата. Кристиян е съавтор на доклада за българските успехи в роботиката и автоматизацията. Някои от инициативите, за които той отговаря, са ‘’училищата срещат иновациите’’ и първият виртуален образователен инкубатор за роботика.

Последната презентация на втората за месеца бизнес конференция беше посветена на „най-краткият път към преоткриване на бъдещето“ чрез премахване на всички задръжки“. Лекторът Явор Киряков е учител и ръководи Университет за деца – образователна неправителствена организация. Киряков има дипломи по икономика, политически науки и педагогика. В момента работи върху докторантурата си по дидактика по темата за базирано на запитване обучение, приложено в неформалното образование.

Явор Киряков смята, че неформалното образование е най-краткият път за срещане на иновациите в областта на образованието и тяхното успешно внедряване в масов мащаб.

Останалите събития до края на месец декември са част от културния календар на българския павилион. Страната ни се представя чрез своя фолклор и таланти в други сфери на изкуството, като кулминацията е планирана за 9 февруари 2022 г., когато световната публика на „Експо 2020 Дубай“ ще може да присъства на тематичен „Ден на България“. Бизнес събитията продължават през 2022 година.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA