София. Да бъде ограничен достъпът на туристи до Седемте рилски езера предвижда проект на Национален парк „Рила“, който ще бъде реализиран в следващите четири години, информира БНТ. Целта е да бъде опазена природата. Проектът е на стойност близо 12 млн. лв.

В района на Седемте рилски езера има регламентирани само три пътеки, туристите обаче използват около двайсет маршрута. Това води до ерозия на почвата, от която се образува кал в езерата. Затова туристите ще трябва да се движат по предварително маркирана тясна линия.

Кирил Андонов, директор на Национален парк „Рила“: Ще се опитваме да изсмукваме и тинята от езерата, тази тиня, тъй като съдържанието ѝ е високо на минерали ще го наслагваме, там където са ерозирали пътеките, и тези, които сме затворили.

От парк „Рила“ предвиждат и монтирането на нова модерна техника, с която ще се засичат и залавят бракониерите, тъй като ловът в защитените зони е забранен.

Кирил Андонов, директор на Национален парк „Рила“: Ще показва локацията там, от където произлиза изстрела. Това ще позволи директно насочван на парковата охрана и реагиране точно на място.

За последните десет години в парка са станали 12 големи пожара, затова ще бъде изградено и противопожарно депо с техника за гасене.

д-р Стефан Кирилов, Национален парк „Рила“: Специализирано оборудване, радиоуправляема техника, ще бъдат обучени служители по тази дейност доставка на моторни превозни средства, с които много бързо да се достигне до пожара.

Увеличава се броят на съхнещите гори в планината, засегнати са сто годишни дървесни видове, затова също ще бъдат взети мерки срещу вредителите.

Сподели публикацията