Slide
Slide

Държавата, като мажоритарен собственик на „Слънчев бряг“ АД чрез Министерство на туризма е получила дивидент в размер на 144 774.92 лева.

Слънчев бряг. Летен туристически сезон 2021 г. бе изключително интензивен, както за Слънчев бряг като комплекс, така и за „Слънчев бряг“ АД, дружеството собственик на инфраструктурата в зона Изток. „Въпреки късното начало на сезона тази година в следствие на COVID пандемията, комплекса посрещна стотици хиляди туристи“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

Както през активните месеци юли и август 2021 г., така и в периода на подготовка на сезона, „Слънчев бряг“ АД направи редица инвестиции в инфраструктурата в комплекса.

„Въпреки кризата дружеството обезпечи по най-добрия възможен начин успешното провеждане на летен туристически сезон 2021 г.“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на дружеството.

Припомняме, че за миналата финансова година 2020 г. дружеството „Слънчев бряг“ АД обяви счетоводна печалба в размер на 386 000 лв.

За първите 9 месеца от 2021 г. дружеството отчита:

приходи в размер на 1.9 милиона лв.
разходи в размер на 2.9 милиона лв., в това число са разходите за амортизации за периода 01.-09.2021 г. и разходи за поддръжка на инфраструктурата.

Разходите за поддръжка на инфраструктурата са в размер на над 1.1 милиона лв., от които 892 000 лв. са заподдръжка, улици, алейно осветление, озеленяване и обезпаразитяване, а за контрол на достъпа и видеонаблюдение в размер на 241 000 лв. Сумите не включват разходи за амортизации.

От 1 юни 2021 г. в Слънчев бряг започнаха да действатрежимите и условията, които са необходими за безпроблемното протичане на летния туристически сезон. Контролен режим на достъп, който се обезпечава чрез мобилни патрули. Дейностите по обновяване на инфраструктурата през 2021 г. включват частична подмяна на настилката на Централна алея, както и във вътрешността на комплекса, нови тротоари и подновяване на асфалтова настилка на улици. В това число иразширяването на улицата и изграждане на нов тротоар между хотел iHotel и хотел Platinum. Както всяка година продължиха дейностите по поддръжка и озеленяване на градинки и зелени площи, дезинфекция и пръскане срещунасекоми. Припомняме, че площта на комплекса, която се поддържа от „Слънчев бряг“ АД е над 644 000 кв. м.

Други:

Разходи за амортизация общо към 30.09.2021 г. общо за дружеството са в размер на 736 000 лв.
Разпределени дивиденти към акционерите в „Слънчев бряг“ АД, които са над 4 000 физически и юридически лица –  192 277 лв.
75% от общия размер на дивидента за 2020 г. е разпределен към мажоритарния собственик българската държава. Министерство на туризма е получило дивидент в размер на 144 774 лв.
Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията