Вършец, велотуризъм

Вършец. Българската община Вършец и сръбската Сокобаня реализираха успешно проект „Подобряване на зимното туристическо предлагане“. Проектът бе на обща стойност 197 704, 52 евро. Родната ни община е получила 97 916, 10 евро. Община Вършец е закупила 10 дървени базарни къщички, в които местни занаятчии и търговци показват продукцията си на туристи, закупила е модерно мултимедийно оборудване и е провела във Вършец двудневен празник, наречен „Зима, звезди и вино“.

В рамките на проекта е бил създаден и се очаква да бъде развит общ туристически продукт “Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и валоризиране на трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня.

Основната цел на проекта е да подкрепи устойчивото използване на общото културно и природно наследство на Вършец и Сокобаня в рамките на туристическа концепция за трансгранично сътрудничество чрез съвместна промоция, иновативни мултимедийни инструменти, осведоменост и културен обмен.

Дейности, реализирани в рамките на проекта:

1. Провеждане на „Зимно събитие за културен туризъм във Вършец – Зима, звезди и вино“;
2. Провеждане на „Зимно събитие за спортен туризъм в Сокобаня – Зимна спортна магия“;
3. Развитие на нова туристическа инфраструктура – доставка и монтаж на 10 дървени базарни къщички в гр. Вършец, модерно мултимедийно оборудване;
4. Развитие на нова туристическа инфраструктура – изграждане на ледена пързалка и писта за шейни в Сокобаня;
5. Дейности, свързани с информация и популяризиране на трансграничната дестинация – каталози, рекламни филми и др.
6. Информация и публичност на проекта – пресконференции, информационни материали и др.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – доказан, актуален, авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията