Варна, снимка Руслан Йорданов
Slide
Slide

Варна. Общият брой на нощувките в област Варна във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2020 г., е 68.4 хил., или с 92.9 % по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 93.9%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общия брой нощувки 41.8 хил. са от български граждани, а 26.7 хил. – от чужденци. Това съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток-Варна.

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 228 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други местаза краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.9 хил., а на леглата -28.7 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 41.4%, а на леглата в тях – с 56.2 %.

През юни 2020г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.9 % от общия брой нощувки на чужди граждани и 41.6 % – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на български граждани и 11.4% -на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 32.2и 3.7%.

Най-важните новини от туризма за област Варна тук

През юни 2020г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Германия, Гърция и Нидерландия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през юни 2020 г. намалява с 87.3% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 25.6 хиляди.

От всички пренощували лица 70.0% са българи, като по-голяма част от тях (40.3%) са нощували в хотелитес 4 и 5звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 7.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 71.0%, след тях се нареждат тези от Германия-13.3%, от Франция-1.3% и от Гърция-1.2%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 84.0% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.5.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през юни 2020г. е 9.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди -9.6%.

В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 40.7 процентни пункта, като най-голямо е намалениетопри хотелите с 4 и 5 звезди -с 51.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2020 г. в област Варна достигат 3.4 млн. лв., или с 93.3% по-малко в сравнение с юни 2019 година. Регистриран е сривна приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно с 96.5 и 60.4%.

Най-важните новини от туризма в България тук

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК

Сподели публикацията