Полина Карастоянова, снимка НБТ

София. Националният борд по туризъм свиква редовно годишно Общо събрание този четвъртък – на 18 февруари. Туристическата организация кани членовете си в залата на Галерия Оборище 5. Началото на заседанието ще бъде дадено в 15 часа, а в дневния ред са включени 8 точки.

1. Обсъждане и приемане на годишен дoклад за дейността на сдружението за oтчетната 2020 г.;
2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на годишна програма за дейността на НБТ за 2021 г.;
4. Приемане на бюджет за финансовата 2021 г.;
5. Промени в Устава на НБТ;
6. Промени в състава на Управителния съвет;
7. Промени в състава на Контролния съвет;
8. Разни.

№1! Световните броячи отчитат нови върхови постижения за Bgtourism.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Припомняме Ви, че председател на УС на НБТ е Красимир Гергов, а изпълнителен директор на НБТ – Полина Карастоянова.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, YouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията