Снимка Диана Михайлова

Созопол. Община Созопол започва проверка на къмпинги и зони за къмпингуване и територии в близост до плажовете. Целта е да се провери спазването на действащото законодателство и да се установи наличие или липса на нарушения на нормативни актове, както и да се предприемат мерки при установяване на такива. В администрацията са постъпили сигнали за неправомерно къмпингуване, а кметът Тихомир Янакиев веднага е определил комисия, която да извърши проверките.

Къмпинг и караванинг експо 2021 ще се проведе от 14 до 16 май в София

Тихомир Янакиев

Във връзка с огромния медиен интерес и недоволството на голяма част от местните жители, Община Созопол съобщава, че в Администрацията са постъпили уведомителни писма от концесионери на 8 плажа на територията на общината за предприемане на действия по почистване и подготовка на плажните ивици в изпълнение на концесионния им договор.

Община Созопол няма правомощия да контролира концесионните отношения, както и в ЗУЧК е упоменато – контрол се извършва от концедента по концесионния договор, но обръщаме внимание на факта, че агресивните действия по почистване са в разрез с чл.2 т.6 на същия закон, който задължава опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.

Със свое писмо до Министерство на туризма Община Созопол предлага да бъдат регламентирани следните дейности по експлоатацията на плажовете:

  1. Да се забрани изграждането на диги на плажове, при които не се наблюдава ерозия.
  2. Да се опише начина за санитарно-хигиенно поддържане на плаж.
  3. Да се забрани разстилането на пясъка с тежка или лека механизация с цел разширяване на концесионната площ.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията