София. Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Соф Дринкс“ ООД, за изменение на концесионния договор, сключен на 28 август 2008 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 1 хг на находище „София-Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община.
С изменението се удължава срока на концесията до 35 години, считано от датата на подписване на концесионния договор – 28 август 2008 г.