Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Соф Дринкс“ ООД, за изменение на концесионния договор, сключен на 28 август 2008 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 1 хг на находище „София-Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община.
С изменението се удължава срока на концесията до 35 години, считано от датата на подписване на концесионния договор – 28 август 2008 г.

Сподели публикацията