Slide
Slide

София. Ново напрежение има между екскурзоводите в България, които повече от 16 месеца заради Ковид-19 бяха без работа. Този път в основата са средствата, които професионалните организации на екскурзоводите и планинските водачи ще получат като помощ от държава. Парите няма да бъдат давани безвъзмездно, а чрез заетост. От Министерството на туризма обявиха, че са изплатили авансовите суми по три от сключените четири договори на стойност над 1,3 милиона лева. Веднага след това от Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи изпратиха писмо с въпроси до министъра на туризма и омбудсмана относно програмата за финансиране, тъй като не са получили пари.

От трите организации, в които членуват лицензирани екскурзоводи – Асоциация на екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България и ЮСЕ „В. Райкова“, реагираха по-късно днес също с писмо до министъра на туризма Стела Балтова и до обмудсмана Диана Ковачева. Позицията им е относно реакцията от тази сутрин на „Обединени български екскурзоводи“ или както те посочват … анонимни разединители на екскурзоводската гилдия.

Припомняме: Екскурзоводските организации в България се разграничиха от действията на фейсбук група на екскурзоводи

В писмото на трите сдружения на екскурзоводите, изпратено и до медиите се казва:

През последните месеци някой пише писма до институциите, търси срещи с медиите и отговорни фактори и се представя с гръмкото име „обединени лицензирани български екскурзоводи“. Реално погледнато никой не знае колко са и кои са те, тъй като те са абсолютно анонимни, не са регистрирани никъде и не фигурират в Националния туристически регистър като професионално сдружение. На практика те се опитват да въведат в заблуждение обществеността и колегите от туристическия бранш. 

Когато човек попадне във Фейсбук група със същото име може да прочете всякакви писания, но никъде не се говори за обединение, а по-скоро всеки втори пост е насочен срещу официално регистрираните екскурзоводски сдружения, като не се признава всичко онова, което тези сдружения са направили през изминалата 2020 и през 2021 година. 

Трите екскурзоводски организации биват непрекъснато оплювани и  срещу тях се злослови като те биват наричани „казионни организации“ и „неспособни да свършат нищо“. Много от колегите, попаднали случайно на такива постове във Фейсбук ни алармират с голямо притеснение. На колегите се цели да се внуши, че НПО-тата са сключили „сделка“ с Министерството на туризма за проекта за подпомагане на екскурзоводите и не са договорирали безвъзмездна помощ. По този начин  се правят опити за деморализиране на колегите, които се готвят да стартират участието си по проекта.

От постовете на тези „обединители“ човек стига до извода, че те желаят по-скоро провал на проекта, а не неговото осъществяване. Единството, което постигнаха и поддържат вече цяла година трите сдружения определено много ги дразни. Те се опитват да омаловажат ролята на сдруженията и едва ли не се представят като  „спасители“ на екскурзоводската гилдия и „обещават“, че ще осигурят безвъзмездна помощ, без реално да представляват официално никого!

Кои сме ние?

Съгласно чл. 50 от Закона за туризма туристическите сдружения в съответствие със своя устав: Представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;

В Чл. 51. от същия закон се казва, че държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

Ежегодно до 31 май сдруженията подават в Министерството на туризма декларация по образец, утвърдена със заповед на министъра на туризма. Към декларацията се прилагат:

1. Списък с членовете на сдружението;

2. Информация за платения членски внос за предходната година, когато е приложимо;

3. Доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението съгласно устава.

В цял свят институции, министерства и държавни органи общуват с легитимни, официално регистрирани и признати по закон туристически сдружения. Гражданските инициативи, също следва да бъдат узаконени, а подкрепящите ги да полагат подписите си върху всяка позиция, писмо и действие на инициаторите. 

Никой не отрича появата на неформални групи и възможността всеки  да участва в тях. Никой не може да отрече обаче, че през цялата 2020 година и трите екскурзоводски сдружения, заедно с Асоциацията на планинските водачи  са се борили за решаване на проблемите и получаване на помощ за останалите без работа екскурзоводи. Естеството на екскурзоводската професия и наличието на хора с различен осигурителен и социален статут – самоосигуряващи се, хора на трудов или граждански договор, пенсионери и др. прави невъзможно на този етап раздаването на безвъзмездни помощи на физически лица. Независимо от това, ние ще продължим разговорите и срещите с институциите и отговорните фактори, служебното и бъдещото правителство, паралелно с изпълнението на проекта, да търсим варианти  и начини за финансово подпомагане на екскурзоводите.

Управителните съвети на трите организации на екскурзоводите в България са безкрайно обезпокоени от поведението на някои лица, обединени в новосформирана Фейсбук група за екскурзоводи. Настояваме да се спазва Етичния кодекс на екскурзовода, приет в трите легитимни екскурзоводски сдружения в България. Сдруженията категорично ще настояват и пред бъдещото правителство и Министерство на туризма, Етичният кодекс на екскурзовода, да залегне официално и в Наредба 1/2016 г., регламентираща екскурзоводската професия в България. По този начин, на всеки екскурзовод,  нарушаващ Етичния кодекс на екскурзовода, засягащ авторитета и честта на своите колеги, организации и туроператори,  да му бъде отнеман лиценза.

Няма да толерираме постове насаждащи омраза, засягане на личности, уронване на престижа и доброто име на организациите и подобно злонамерено поведение от страна на екскурзоводи,  претендиращи за алтернатива и обединение, а в действителност водещи гилдията към разединение, с омраза и негативно отношение към трите екскурзоводски сдружения, които имат своята дългогодишна история, традиции, утвърдени позиции и доверие сред колегите в бранша!

Денят започна с писмо до Стела Балтова и Диана Ковачева от Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи във връзка с изказване на министъра на туризма на 11.08.2021 г.

Ето и писмото, в което от ОЛБЕ задават своите въпроси: 

  1. В първоначалното си изказване г-жа Балтова твърди,че всеки екскурзовод ще получи 2660 лв. безвъзмездно.  Към настоящия момент (12. август 2021) се оказва, че става въпрос не за безвъзмездни компенсации, каквито получиха представители на различни браншове още през 2020 г, а става въпрос за Проекта за екскурзоводите.  Нито един гид не е получил персонален Договор с условия и сума която ще се изплаща за единица изработен клип/тур по него, както и условия и срок за плащане.  Освен това никой не е обявил колко от трите милиона ще бъдат заплатени на екипите за заснемане и редакция. Тоест ние смятаме, че сумата не е реалистична като взимаме предвид неясните разходи за заснемане, командировъчни за екипите  и др.
  2. НПО-тата, които обединяват по-малко от половината лицензирани екскурзоводи, знаят за този проект още от края на декември 2020 г. Първоначалният срок за сключване на договори между НПО-тата като бенефициенти по този проект и МТ като възложител беше 31. март 2021. Поради изборите за български Парламент на 4. април тази дата не беше спазена. Не беше спазен и следващия обявен от г-жа Балтова в качеството и на Министър на Туризма в служебното правителство – 15. юни. Договорите бяха подписани на 31. юли 2021. Спазено беше обещанието на г-жа Министъра да бъде наредена и сума в размер на 50% от общата сума по този Проект – на 12. август МТ излезе с тази новина на интернет страницата си. Ние, Обединени Лицензирани Български Екскурзоводи, доста от нас членуващи в тези НПО, питаме – Колко време е необходимо на НПО-тата да изготвят договорите, които трябва да бъдат сключени с нас?! Сякаш необходимостта от такива договори ги изненада така, както всяка зима сме изненадани, че вали сняг!
  3. Тъй като Проектът не е представлява дългосрочна заетост,а е изпълнение на определен вид възложена работа на граждански договор продължава да стои въпроса с осигуряване на заетост на екскурзоводите. Работи ли се по предложенията на Обединени Български Лицензирани Екскурзоводи в тази насока? Предоставихме списък с подобни предложения още в средата на месец юни 2021 на среща с Министъра на туризма и други експерти от същото министерство.
  4. Как настоящото служебно правителство предвижда да компенсира екскурзоводите в случай на съвсем реално бъдещо затваряне, за което прогнозират всички за следващите 2 седмици, поради това ,че отново няма да ни бъде разрешено да работим?
  5. Понеже МТ е страна по Договора за Проекта касаещ екскурзоводите, молим за съдействие  да получим разяснение по проблемите на проекта. За момента няма яснота и на всичките ни писмени въпроси от НПО се отговаря неясно. За нас са важни  условията, изискванията касаещи  изработката и сроковете на заплащане.  В момента от нас се искат разработени материали, а дори нямаме Договори или яснота колко ще се заплаща за труда ни.

И в момента въпреки всичкия шум в медиите, екскурзоводите от началото на пандемията не са получили и стотинка помощ. Ситуацията в бранша става все по критична.

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube, TikTok

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията