Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Трите авторитетни организации с професионални екскурзоводи в България Асоциация на екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България, Югоизточен съюз на екскурзоводите „В. Райкова“ – Бургас, излязоха с открито писмо до медиите, екскурзоводите, туроператорите и туристически агенти, хотелиерите и превозвачите, в което се разграничиха от действията на фейсбук групата на екскурзоводите.

Пълният текст на писмото:

През последните трудни месеци професионалните екскурзоводски сдружения дадоха пример за обединение в името на защита интересите на своите членове и на екскурзоводската професия, засегната от настъпилата пандемия. Въпреки някои първоначални различия в становищата на трите екскурзоводски организации, беше направено всичко възможно, за работа в синхрон, която продължава и до днес. Непосредствено след обявяването на пандемията, исканията за безвъзмездна финансова помощ за българските екскурзоводи бяха отправени многократно и последователно от професионалните сдружения до всички държавни институции, в това число Министерство на туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Омбудсман, политическите партии в България и други.

На последната среща в Министерство на туризма на 2 юни 2021 г., се ПРЕПОТВЪРДИ, че ПРЯКА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ/КОМПЕНСАЦИЯ САМО ЗА ЕКСКУРЗОВОДИ (ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА) В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА! Министърът на туризма обясни, че се очаква в следващите дни служебното правителство да обяви пакет от нови икономически мерки, в помощ на микро – и малки фирми и САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, в това число и тези упражняващи професия екскурзовод, засегнати от пандемията.

На срещата на 2 юни 2021 г. беше обяснено и на новите участници, че всички средства в бюджета на Министерство на туризма могат да бъдат разпределени само посредством оперативни програми и проекти, обявявани чрез обществени поръчки, по които могат да кандидатстват юридически лица. Пряка финансова компенсация/финансова помощ от Министерство на туризма не може да очакваме като физически лица – упражняващи екскурзоводската професия!

Вероятно, новите участници в срещата останаха изключително разочаровани, че те не могат да получат така желаното от тях уверение за получаването на безвъзмездна финансова помощ за екскурзоводите.

Повярвайте ни, ако това беше възможно, досега екскурзоводските сдружения щяха да го постигнат и щяхме да получим така желаната безвъзмездна помощ за всяко физическо лице – упражняващо екскурзоводската професия!

В момента наблюдаваме опити за омаловажаване усилията на сдруженията и дискредитиране членовете на Управителните съвети на сдруженията от лица с неясни подбуди, претендиращи за обединение на екскурзоводите, а правещи точно обратното, настройвайки екскурзоводите срещу екскурзоводските сдружения, дублирайки исканията и действията на сдруженията, без дори те да са официално оторизирани/упълномощени за това от българските екскурзоводи. Същите лица всяват смут и раздор в редиците на екскурзоводите в създадена от тях Фейсбук група, самоназначавайки се за представляващи на гилдията на уж нечленуващите в сдруженията, а реално в листа на тяхната петиция и отвореното им писмо са имената на лицаекскурзоводи, членове на екскурзоводските сдружения, така също имена на собственици/управители на ТО, ТА, транспортьори и други.

Свидетели сме на грубо отношение и  непрофесионално поведение от тези лица спрямо колегите – представляващи екскурзоводските сдружения и незачитане на Етичния кодекс на екскурзовода. Професионалните сдружения нe толерират поведението на лица, членове на собствените им сдружения, които работят паралелно срещу интересите на сдруженията и срещу действията на техните Управителни съвети.  

Сдруженията направиха максималното и всеки, който твърди обратното и цитираме “заявява, че се явява алтернатива на професионалните сдружения“  или като “Месия, който веднага ще намери безвъзмездната помощ за екскурзоводите“ вкарва в заблуждение всеки, повярвал, че институциите могат да бъдат така лесно манипулирани от представители на една Фейсбук група.

Не можем да повярваме, че същите тези лица поставят в заблуждение обществеността, медиите, институциите и нашите колеги, че представляват около 200 екскурзовода. Това е абсолютна заблуда и  може да бъде лесно проверена и доказана. Петицията изпратена от тях преди седмици и до медиите е обявена като отворено писмо на екскурзоводите вписани в НТР към министерство на туризма, но то е недействително. От 200 лица подписали се в петицията им, 73 НЕ СА реално екскурзоводи и имената им липсват в официалния регистър за екскурзоводите в НТР. От другите 125 подписали се, към днешна дата, 2/3 от тях са членове на професионалните сдружения и са декларирали писмено участие в проекта за екскурзоводите към професионалните сдружения. Много от хората, подписали писмото са го направили с благородни подбуди. Това обаче не означава, че  впоследствие имената им  могат да бъдат използвани и цитирани като членове на неформална група от екскурзоводи.

По повод последните изявления на колегите от Фейсбук групата по медиите се оказва, че те не казват нищо ново и няма предложение, което ние вече да не сме внесли в Министерство на туризма. Някои от предложенията те чуха за първи път на срещата в МТ на 02.06.2021, само че те бяха направени от представители на браншовите организации, т.е. не са техни. Не е коректно да се представят като алтернатива, коментирайки професионалните сдружения, а да ползват идеите и предложенията им.

Ние, професионалните сдружения, няма да позволим обществеността да остава с погрешно впечатление за представителна власт на тези лица както и за тяхната легитимност. За нас подобно манипулативно поведение е недопустимо в професионални ни среди!

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията